【29/10/2021】 Причината, поради която лекарите използват клиничния инфрачервен термометър TempIR

Причината, поради която лекарите използват клиничния инфрачервен термометър TemplR, може да бъде описана с висококачествен безконтактен температурен манометър, създаден за работа като полезно допълнение към почти всеки...