Domov > Článek > RH 45 AUTO povrchový modulární tvrdoměr Rockwell

RH 45 AUTO povrchový modulární tvrdoměr Rockwell

ObsahKapitolaStránkaTechnické specifikace3 Popis funkce4 Princip testování a pro5 Předběžná úprava testu na zařízení56789990PSNastavení nového TestocedureVyhledat smazat Testovací hodnotyPřenos dat k tiskuPřenos dat do systému Windows PC Počáteční nastavení PCPřenos na PC7 RH-45AUTO Tester Nastavení údržby

4 Každé okénko váhy vyzve k zadání materiálu zkušebního kusu pro převod naměřených hodnot Opakovaným stisknutím tlačítka režimu procházejte převodními hodnotamiell(HB) Vybraný parametr bude blikat Poznámka: Pro konverzi je aktuálně podporována pouze ocel (ST)5 Stisknutím tlačítka set se vrátíte na hlavní vítr Maximální čteníX00

0MIN000AE000Hv000000N45Testovací postup1 Jako příklad provedeme test N45 Ujistěte se, že diamant je vsazený do testeru Pokud ne, otáčejte polohovacím pouzdrem, dokud se jeho zářez nezarovná s

Potom vytáhněte objímku a vyměňte indentor za správný vložte objímku a otočením zajistěte objímku okénko umístěte zkušební vzorek mezi indentor a nvil Poté stiskněte klávesu a posuňte indentor směrem k testovacímu vzorku. Zatímco se indentor pohybuje , můžete stisknout tlačítko stop pro zastavení indentoru a poté znovu stisknout tlačítko m pro pokračování v pohybu3 Indentor vyvine předběžnou zkušební sílu na zkušební vzorek a poté zastaví pohyb na stanovenou dobu prodlevy

(Na LCD monitoru se zobrazuje časovač pro uplynulou dobu prodlevy) Na LCD monitoru se zobrazuje indikátor doby předpětí 30 KGDwell1 SECAPo uplynutí doby prodlevy se indentor automaticky obnoví v pohybu a použije větší sílu, dokud síla nedosáhne zatěžovací síly. Poté se indentor zastaví

pohyb a pauzy po určitou dobu prodlevy Displej LCD zobrazuje tuto obrazovkuZatížení 450 KGI SECAPo pauze se vtlačovací kroužek automaticky posune dozadu a sníží sílu, kterou působí na zkušební vzorek, dokud síla neklesne zpět na předběžnou zkušební sílu

Potom se indentor přestane pohybovat a zastaví se na určenou dobu Na LCD monitoru se zobrazí tato obrazovka Vyjmout 30 KG1 SECAPo této pauze se vtlačovací tělísko dále pohybuje směrem dozadu od testu vyjměte LCD mzobrazí tuto obrazovku Vyjmout 00 0 KG

Nakonec LCD monitor zobrazí testovací čteníMIN 627CAVE 627V764,9est read627N45e: Nedotýkejte se testovacího vzorku během testování, jinak bude test ovlivněn Search Smazat Test Readingsseadings v aktuální testovací skupiněZ klávesy hlavního okna testreadings v aktuální skupině If chcete smazat aktuálně zobrazený údaj, stiskněte klávesu Odečet bude vymazán z paměti a vrátíte se do okna Test LCD displeje

Pokud se chcete vrátit do hlavního okna, aniž byste cokoli smazali, stiskněte klávesu set Zobrazí se předchozí testovací načtení2 Smazat aktuální testovací resZ hlavního okna stiskněte klávesu pro smazání aktuálních testovacích dat do tiskárny PrinterFirst, zapněte tiskárnu Bluetooth Stiskněte klávesu ekey pro zahájení transnprocedury Tester se poté pokusí spárovat s tiskárnou a na LCD displeji se zobrazí „PAIRPRINTERPAIR

2 Po spárování testeru a tiskárny se v okně LCD zobrazí číslo aktuální testovací skupiny

Stisknutím kláves t nebo procházejte a vyberte skupinuSKUPINA 04Opětovným stisknutím klávesy e přeneste vybraná data do tisku Pokud tiskárna úspěšně přijme data, vytiskne naměřené hodnoty a tester se vrátí do hlavního okna. neobdrželi data, na LCD monitoru testeru se zobrazí PROSÍM ZKONTROLUJTE STAV TISKÁRNYpo 30 sekundách tvrdoměr rh-45 se vrátí do hlavního okna zkontrolujte, zda je thprinter zapnutý nebo funkční a zkuste znovu vysílat

Přenos dat do systému Windows pcPočáteční nastavení počítače: stáhněte naviják z webu g r TechnologyStáhněte si a nainstalujte program Putty z http://wwwchiarkgreenendorguk/-sgtatham/putty/downloadhtmlVložte kabel USB do portu USB testerů2 Opakovaně stiskněte dvakrát režim, dokud se nezobrazí V okně lCd se zobrazí "USBRAN3

Na vašem počítači se systémem Windows 7 se zobrazí výzva, že nejsou nainstalovány ovladače4 Vstupte do ovládacího panelu systému Windows 7 Ujistěte se, že prohlížíte pomocí ikon, nikoli kategorie Spusťte správce zařízeníO①,Cmp,mmmAust vašeho počítače sstAdministrativní vzhledAlkohol i'tsIswinuAutodesk Pote Mando t Backup and Restorebiometricopera Progam4on Dolby Advanced Audo nebo tao AccesF Fash PuyeD2-bit) Folder OptimaGeing stanedKeyboardelecion② lenovoPower Controls

5 Vyhledejte a rozbalte "Další zařízení".

"Příklad MSP430-USB by se měl objevit s bílým vykřičníkem Správce zařízeníEile Akce Zobrazit nápovědu傘中回回國回責|這專D Microsoft Virtuální WiFi Miniport AdapOstatní zařízeníPříkladné porty MSP430-USB (COM LPT)T ECP Port tiskárny (LPT1)MSP (LPT1) Aplikace UART1(COM23)MSP Debug Interface (COM24)6 Klikněte na toto pravým tlačítkem a vyberte „Aktualizovat software ovladačeAktualizovat software ovladače tDisableScan pro změny hardwaru

použití, jak je popsáno v tomto návodu Nesprávná kontrola výkonu pro provoz a údržbu testeru a součástí Nedodržení částí pokynů týkajících se kontroly výkonu provozu a údržby testeru a jeho součástí autorizované konstrukční úpravy testeru a jeho součástí vážné poškození způsobené působením cizích těles , nehody, vandalismus a vyšší moc Veškeré informace obsažené v tomto návodu jsou uvedeny v dobré víře a jsou považovány za správné g Technologie neposkytuje žádné záruky a vylučuje veškerou odpovědnost za úplnost a/nebo přesnost informací Bezpečnostní pokyny, tester nesmí obsluhovat děti nebo kdokoli pod vlivem drog nebo farmaceutických přípravků, Každý, kdo není obeznámen s těmito pokyny, musí být při používání testeru pod dohledem

1 Technické specifikace Specifikace hlavní jednotkyRH-150AUTORH-45AUTOI Předběžná zátěž Kg(N)Celková testovací síla Kg(N6010015015,304(5884) ,9807,1471)(1471,294

2,4413)5T30T45Ovládání zkušební zátěžeZatížení článkové zpětné vazby SystémTestMotorizované (automatické načtení, testování a vrácení)Vyhovuje standardům ASTMEI8 ISO 6508 ASTME140Datový výstupBluetooth (do tiskárny) USB (do PC)Výdrž baterie2mm Doba nabíjení2KCh6 Li-ion 110 mm X 46 mm relevantní direEC Směrnice o strojních zařízeních (98/37/EC) (89/336/EEC) Rozsahy zkušebních vzorkůNa upevňovacích rámechmmOmm5mm75-100mmOmm015k2kNa rámečku pro testování trubekNa rámu sloupu Tloušťka až 20mmŠířka0-250mmD1

2 Zkontrolujte balíček rH-45AUTO je k dispozici ve dvou různých balíčcích, z nichž každé obsahuje různé rámy a příslušenství Po zakoupení najděte správný seznam balíčků níže a zkontrolujte, zda je zahrnuto veškeré uvedené příslušenství. -90 HRB testovací dobíjecí baterie blokIV Sloupový stojan 60 mm rovinný a 60 mm typ V a tiskárna Bluetooth a 84 V/0

8A nabíječka (volitelně Balíček 2: Balíček upevňovacích rámůRH-45AUTO měřicí součást6 kuličkový indentor20-35HRC testovací blok9-65HRC testovací blokHex ke126V/12A nabíječka25-50mm upevňovací rám5mm upevňovací rám75-100mm samovyrovnávací rám pro automatické vyrovnávání trubek-plochý rámeček -typ anastického pouzdraBluetooth tiskárna a 8 4V/0 8A nabíječka (volitelně)

3 Popis funkceObrázky 1 a 2 znázorňují test tvrdosti rh-45autoAnvildenter a polohovací pouzdro⊙⑥Lokalizační slotLCD monitorLCD monitor: zobrazuje výsledky testu, popisy operací a výzvyO klávesu: zapnutí/vypnutí Poznámka: tvrdoměr RH-45AUTO má Funkce úspory energie: automaticky se vypne, pokud jsou funkční klávesy neaktivní: SEtyto klávesy se používají pro různé operace, jak je uvedeno na LCD monitoru odeslání-stisknutím této klávesy odešlete data do tiskárnyklávesa: zahájí test a posune indentor dopředu: posune indentor dozadu, indentor pronikne do zkušební vzorek Polohovací pouzdro drží indentor a měří hloubku průniku

Polohová objímka i lisovací hlava mají označené čáry Potřebujete je ulen vložení pozičního pouzdra s indentorem do otvoru lisovací hlavy Pak jej zasuňte do lisovací hlavyUSB konektor připojuje tester k usb kabelu Nabíjecí port: pro nabíjení baterie Kovadlina: drží testovací vzorky Různé typy jsou k dispozici Lokalizační slot: připojuje se pomocí nástrčné hlavy Rám: drží kovadlinu různé rámy jsou k dispozici pro různé velikosti a tvary vzorků

Nabíjení PObrázek 2: Tester Boční pohled Dostupný rám Přídržné rámy: hlavní jednotka a přídržné rámy tvoří přenosný tvrdoměr Přídržné rámy mají různé velikosti: 0-25 mm, 25-50 mm 50-75 mm2 Testovací jednotka trubek a tuberm přenosný tvrdoměr3 Rám sloupu: hlavní jednotka a rám sloupu tvoří tvrdoměr stojanu Na stojanu je upevňovací přípravek a kovadlina Připevněte tester k upevňovacímu přípravku Chcete-li změnit výšku stojanu, vyjměte jej a vložte jej do jiného Umístěte kovadlinu Jemně dolaďte výšku kovadlinu otočením Stojan sloupku lze umístit do svislé nebo vodorovné polohy4

Princip a postup testováníStiskněte klávesu o pro zapnutí testeru Poté umístěte testovací vzorek mezi kovadlinu a indentor Poté jedním stisknutím klávesy posuňte indentor směrem k testovacímu vzorku, zatímco se indentor pohybuje, můžete stisknout tlačítko stop pohyb zastavíteStiskněte tlačítko< znovu stiskněte tlačítko pro obnovení pohybu Když indentor tlačí na zkušební vzorek, poampuje testovací vzorek Potom hrot indentoru pronikne do testovacího vzorku vtlačením Indenter a působením síly na testovací vzorek Když je předběžná testovací síla Fo, blíže nespecifikovaná doba setrvání Tester poté změří hloubku vtisku na zkušebním vzorku. Po čekání se indentor opět posune a vtisk dále prohloubí

Když aplikovaná síla dosáhne celkové zkušební síly F, vtlačovací tělísko se přestane pohybovat a čeká specifikovaná dwPo čekání se vtlačovací tělísko vzdálí od zkušebního vzorku a sníží sílu, kterou působí na zkušební vzorek, když se působící síla sníží zpět na předběžný test síla FO, indeving a čeká na specifikovanou dobu prodlevy. Tester poté změří větší hloubku vtisku na LCDLCd zobrazí údaj o tvrdosti Nakonec můžete vytisknout naměřené hodnoty do dvoucenthových hloubek vtisku a vypočítat tvrdost speci5 Předběžná úprava zkušební kusPříprava povrchu zkušebního kusu před zkoušením pomůže zajistit přesnosta Zkouška by měla být provedena na čistém povrchu, který je bez oxidových okují, cizích látek, a zejména mazivPříprava by měla být provedena tak, aby se minimalizovala změna tvrdosti (například zpracování za tepla nebo za studena) C Tloušťka zkušebního kusu by neměla být menší než 0

08 in (2 mmd) Zkušební vzorek by měl mít hladký rovný povrch Zkušební povrch by měl být vyleštěn, aby se objevil kovový lesk Chyby měření by mohly vyplývat z drsnosti zkušebního povrchu Drsnost (Ra) povrchu musí být omezena6 Základní operaceZapněte tlačítko zařízení pro zapnutí testeru Na LCD se zobrazí okno, které zobrazí předchozí testovací čteníMAX 62AVE 627Hv7649005627N45

Nastavit nový test v hlavním okně stiskněte klávesu set pro spuštění a nastavení nového testu Nyní vyberete provozní parametr Displej lcd bude opakovaně vyžadovat číslo AVE 04kláves pro změnu počtu testovacích skupin na čteníPoté stiskněte klávesu set zadejte toto číslo a vyberte testovací stupnici lcdonitor nyní vyzve k zadání testovací váhy

Opakovaným stisknutím klávesy e procházejte N45, N30, N15, T45, T30 nebo T15. Každá váha má níže zobrazenou unikátní hodnotu THB: STHB: STAzkratka: st----Steel