Home > Article > Tuotantojärjestelmän koordinoinnin valvonta ja vikadiagnoosi Multi Agent -tekniikkaa käyttämällä

Tuotantojärjestelmän koordinoinnin valvonta ja vikadiagnoosi Multi Agent -tekniikkaa käyttämällä

Täysin yhdistettyjen verkkojen arkkitehtuuriUseat tasot eivät voi vastata suoraan, vaan ne on viimeisteltävä ylempien kerrosten toimesta. dtrolien uake charge -agentit Jokaisen tässä rakenteessa olevan agentin ei tarvitse tallentaa kaikkia agenttien tietoja järjestelmään, vain alle kerrokset. agentteihin liittyvää tietoa ja tietämystä, mutta se on huonompi kuin täysin yhdistettyjen verkkojen rakenne kirjeenvaihdossa. Kuva 12 Täysin kerrostettujen verkkojen arkkitehtuuri(3)Jokaisen liittolaisen arkkitehtuuri vastaa eri liittolaisten kirjeenvaihdosta

Eri liittolaiset ovat päinvastaisessa suhteessa, samankaltaiset kuin jokaisen agentin suhteet täysin yhdistetyissä verkoissa. Kuva, 13 Liittoutuneiden verkkojen arkkitehtuuri3 kirjeenvaihto moniagenttijärjestelmässä eri agentit ja agentit sekä olosuhteet, sitten tietyllä protokollalla on neljä erilaista kohdeagenttia , sucTCP/TIP, Tässä wtion kohteeseen

Moniagenttitekniikkaa käyttävän tuotantojärjestelmän koordinoinnin ohjaus ja vikadiagnostiikka 183työaika ilmaistaan ​​kaavalla 3), vikojen lukumäärän välinen suhde Kertoimet k], k] ja c voidaan antaa käytännön systointiajalla ja normaaliakiinin luotettavuus ei ole lineaarinen, yksinkertaistimme sen lineaariseksi, koska kuva 2 4 Im:n laskenta on annettu tuo tme TFig 2 4 Luotettavuuden ja työtuntien suhde Olkoon Tsm aineiden elinikä; olkoon Tw agentin ominaisuuden elinikä; olkoon Tas agenttien alkuperäinen elinikä; olkoon Tw agenttien koko työaika

Mintin laskenta on giv(6)≤TT(x-Tm)…T

3 3 Vaikutustekijä eean pienin ympäristöön vaikuttava tekijä, kun s/ 1 ja suurin, kun Si 0 on tekijän päättämä käytännön perusteella2 4 Joidenkin toisiinsa liittyvän matriisin ja sen laskentamenetelmien määritelmät joukko tehtävätyyppejä, jotka agentti suorittaa, on merkitty T:llä Jokainen agentti a e pyytää suorittamaan vain tehtäviä, jotka ovat osajoukon Pi-I:n tehtävätyyppien kokonaisjoukosta, jos agentti al voi suorittaa tehtävän t; ja Pi 0, jos aine a; ei voi suorittaa tehtävää t 2rst Wet että on binaan voidaan kuvata matriisina 12tehtävät T=(,, t, t3, t4 Is)

Ensimmäinen suorittaa tyypin fr ja ts tehtävät sekä ty+s ta että ts tehtävät, kolmas agenttif3 ja ts Suhde p voidaan kuvata kuva 25a Kuva 2 5 Esimerkki agenttien ja tehtävien välisestä suhteesta. relaatio p voidaan myös määritellä matriisina muodossa00105nl, ja Si=(i, l Fidonisitrix näyttää kunkin agentin tilat järjestelmässä ja kaavan symbolien merkitykset ovat, jotka edustavat agentin välilehteä järjestelmässäI edustaa järjestelmän jäännöstehtäviä agenttiA, edustaa agentin integratiivista luotettavuutta8, edustaa agenttien keskimääräistä energiankulutustasi edustaa vaikutustasoa eny:hen243. Olkoon hajotettu matriisi Chc|1≤onSettiä, että aine, joka on suoritettava ollakseen perushajottaja, ja määrittele yleistynyt

Moniagenttitekniikkaa käyttävän tuotantojärjestelmän koordinoinnin ohjaus ja vikadiagnostiikka 185kulutus, jotka huomioivat aineiden luotettavuuden, energiatekijät vaikuttavat yleistyneeseen hajaantumiseen Perusyleistetty hajaantunut matriisi voidaan laskea muodossa (9)1×f(5) ×52Kun inofλ f(oi) ja s ovat yhtä kuin yleistetty rix eivät muutu, Jos jokin tekijöistä, jotka ovat yhtä suuria kuin ikä, katsomme, että ai ei pysty täyttämään tehtävää ja oletetaan sen olevan dormaalinen tilanne, Ai, f( oi) ja s ovat [0,1], ja Ci on suurempi näiden tekijöiden vaikutus4 4 Tehtävän allokaatiomatriisi xm xu:n arvo on 0 tai 1, kun xu=1 ei allokoi t:tä agentille a: Tehtävän allokaatiomatriisi näyttää tapa, jolla tehtävä voi olla2

5 Tehtävän allokoinnin teesit ja jakoaritmetiikka Tiettyjen ehtojen tulee täyttyä, kun tehtäväjakossa tässä niitä ehtoja kutsutaan rajoittaviksi ehdoiksi, kun tehtävät on allokoitu kullekin agentille joko niille osoitetut tehtävät täyttävät rajoittavan ehdon tai ei, jos tehtävä täyttää rajoitusehdon, agentti suoritti sen seuraavaksi, jos ei, tehtävät on hajotettava uudelleen (työtehtävät tehtävät uudelleen Työssä rajoittava ehto on gias seuraa(tässä oletetaan, että tehtävä t, on allokoitu agentti airsEr= ELAnna Eimer olla maksimitehtävä, jonka agentti ai voi vastaanottaa, ja anna Eimwin olla minimitehtävä tehtävät, joita agentti ai käsittelee yleistetyllä hajaantuneella matriisilla kerroinmatriisina Unkarissa tehtävien allokointia varten, tehtävänjakoprosessi on seuraava. tehtävät tehtävänjakoagentille henkilökohtaisesti

Kun tehtävänjakoagentti vastaanottaa tehtäviä, se lähettää tilapyynnön jokaiselle agentille; eves pyyntö lähettää tilan tehtävänjakoagentille Tehtävänjakoagentti selvittää yleisen hajautetun matriisin kertoimena Unkarin aritmetiikassa yhtälön ( 8) ja Equ (91 Matriisin rivien(m) ja sarakkeiden(n) välisen suhteen päättäminen, jos m=n, käyttäen standardia Unkaria tehtävien allokoimiseen (ottaa yleistetty dissipatedm*n, niin voimme kääntää kerroinmatriisin(yleistetty dissipatedalllocate tehtävät Unkarin kautta aritmetiikka ottaa neliömatriisin, koska tehtävänjakoagentti lähettää tehtävän allokointitiedot agenteille, sitten agentti vastaanotti viestin, tarkista, täyttääkö tehtävä rajoittava ehto vai ei, jos hajotetaan tehtävät ja osoitetaan tehtävänjakoagentille, niin vaihe 2Määritelmä monen agentin yhteistyö viittaa käyttäytymiseen, jossa useat agentit lajittelevat itsensä tavoitteeksi Useimmat asiakirjat pitävät yhteistyötä eräänlaisena tapana, Molemmissa silloin ei ole kohteiden ristiriitaa, agentti räjäyttää Määritelmä 3-2omous agentti käyttää toisen agentin tavoitetta, olettaen, että hyväksymis- tai kieltäytymisnopeuden väliin liittyy Määritelmä 3-3: kahden itsenäisen edustajan välillä, jos jompikumpi täyttää jommankumman hankinnan, sano, että nämä kaksi agenttia tekevät yhteistyötä

n agenttia on ristiriidassa, mutta silti saavuttavat tasapainoagentit päättävät omat tavoitteensa vaihtajansa ansiosta näkevät, että yhteistyön tavoitteena on saada kaksi itsenäistä agenttia saamaan yhteinen kohdeoperaatio on vuorovaikutus kahden tiedon vaihtamiseksi ja tehtävän suorittamiseksi yhdessä agentit tehdä yhteistyötä viimeistellä32Don of multiDefinition 3-6: koordinointi tarkoittaa sitä, että jokainen agentti päättelee ja päättää käyttäytymisestään Määritelmäkoordinaatio on vuorovaikutusta toimivien agenttien välillä, on ympäristön mukauttaminen Agentti chats haluaa saada koordinointia Määritelmä 3-8[17] : koordinaatio haluaa ja tekee päätöksen antaa kaikkien jäsenten päästä harmoniaan ja johdonmukaisuuteen

」Moniagenttitekniikkaa käyttävän tuotantojärjestelmän fautsit Tyypilliseen lajitteluun kuuluu viestien oikea-aikainen toimittaminen agenttien välillä, mikä takaa, ettäMintzberg pitää kolmea peruskoordinointimenettelyä, keskinäinen säätö on helpoin koordinointitapa. kohdeagenttien on aina vaihdettava tietoja ja jatkuvasti muutettava käyttäytymistään toisen agentin käyttäytymisen mukaan ohjata muita, tällainen prioriteettisuhde muodostuu yleensä keskinäisesti3 Standardointi on tavallinen tapa lajitella olosuhteet, johtaja valitsee vakiotavan, nimittäin standardin pystyttämisen. toimintatapa alaisensa seuraamaan indTiipputaulun perusidea blackboard isestion ja alkuperäiset tiedot on liitetty taululle Kaikki asiantuntijat näkevät taulun ja löytävät mahdollisuuden ratkaista kysymys muiden kokemustiedon perusteella, Ratkaisu on asiantuntija löytää tarpeeksi tietoa, kunnes hän käyttää aina jotain taululla olevaa tietoa muokata toisen blackboard-kerroksen tietoja KS:ssä on kaksi osaa: ennakkoehto ja toiminta, ennakkoehto isblackboard Toiminto kuvaa toimintaa, jonka KS vaikuttaa tauluun, se on prosessi

Kun tiedonmuutos on ks:n edellytyksen mukainen, ks aktivoituu ja cait lisää, poistaa päivittää ratkaisuelementtejä Jokainen Ksn-riippuvainen ja ei voi ohjata puhelua keskenään, sitten vain kommunikoi blackboardin kanssa.Mekanismi vastaa tiedon muutoksen seurannasta liitutaululla ja ks. jatkuvasti Kun jokin Ks-edellytys täyttyy, Ksaction suoritetaan, taululla olevaa tietoa muutetaan, kunnes lopullinen ratkaisu löytyyBlackboard: ratkaistava hiberarkiassa, se tallentaa tietoa ja tilatietoja, kuten lähtötiedot, osaratkaisu, korvausratkaisu ja lopullinen ratkaisutieto tallennetaan etsittäväksi ja taulun tiedot lisätään vain poistetaan ja muokataan K:n valvonta- ja ohjausmekanismin kautta taululla olevien ongelmien ja Ks:n ratkaisutaitojen mukaisesti, adaptiivinen Ks aktivoituu mikä teki K:n sopimaan taululle Ohjausmekanismin suunnittelu on monimutkaisin tehtävä tavoitteena on käyttää K

Monitauluun perustuva tuotantolinjajärjestelmä341 Multi-Bi nt -malli usean tuotantolinjan järjestelmäBi nt lähettää viestejä ja" peraatiomekanismi käyttää julkista liitutaulua, joka kumpikin on peräisin hlis-mallista, liitutaulu luokitellaan siellä eri tasoille: keskus blackboard, middled Järjestelmän eri hierarkkisella agentilla on tiedossa ja jokaiselle agentille on annettu taulu Kolmitasoisen taulun jako ja vastaava tietoKeskitaulun päävastuu on hallita korkean tason järjestelmän hallintaa ja koordinointia, esimerkiksi järjestelmän alkua ja loppua. resurssien kokonaisallokointi ja vikadiagnoosi Vastuukeskitason liitutaulu on osajärjestelmän resurssien allokoinnissa ja hallinnassa, osajärjestelmän yhteistyössä ja vikadiagnoosissa, osajärjestelmän liikkeiden raportoinnissa toh-tason liitutaululle ja resurssipyynnössä. blackboaris koordinoimaan liittyvän agenttiyhdistelmän toimintaa alajärjestelmässä, raportoi staggerederyblackboard

Jokaisesta agentista tuotetut tiedot luokitellaan tulospäivämääräksi" ja "keskitiedot". Sen lisäksi, että tulostiedot lisätään taustataululle, tulostiedot on lisättävä samaan aikaan ylemmän agentin taululle, jotta keskimmäistä dataa ei tarvitse lisätä mustalle taululle, vaan se on vain lisättävä omalle taululleen Näin ollen keskitason ja korkean tason liitutaulun käsittelemien tietojen määrä vähenee merkittävästi, ja varsinkin kun järjestelmän datamäärä on suuri, tehokkuutta, joka on usein todettu kEach-agentissa järjestelmässä ja eritasoisissa liitutauluissa. agentti järjestelmässä itsenäisesti, joten täytyy olla olemassa rdinaatiomekanismi, joka kattaa koordinoinnin eri tasojen agenttien ja eri agenttien välillä samalla tasolla, jotta koko järjestelmä Järjestelmän kvalitatiivinen analyysi ja kvantitatiivinen analyysi sekä dynaaminen analyysi agenttijärjestelmään voidaan suorittaa soveltamalla Petri Netiä kuvaile kompleksi-agenttijärjestelmää, joka aikatekijä lisätään Petri-verkkoon ja Petri Net-koordinaatioon1 Multin koordinointimalli Eri tasoisille taululle on agentteja kolmella eri tasolla, jotka ovat keskeinen päätöksentekijä, esiagentti ja itsenäinen agentti He työskentelevät teemakellosignaali, joka kutsui synkronisissa muodoissa. Mukavuussyistä on kolme itsenäistä agenttia ja kaksi tuotantolinja-agenttia, Petri Net -koordinaatiomalli

Tuotantojärjestelmän koordinoinnin ohjaus ja vikadiagnoosi usean agentin tekniikkaa käyttämällä 189KKScenter blackboardcenter KKkeskitason tason KKsmusta boardbottom Kksnter controlbottom control Kuva 3

1 pakkauslinjajärjestelmän monitasoinen taulumalli+"Kuva 32 Petri Net -moniagenttijärjestelmän koordinaatiomalli

Tuotantojärjestelmän koordinoinnin ohjaus ja vikadiagnoosi Mul

ti-agent Technology 175(2)Yhdistyä liittolaisiksi vapaasti, sitten kirjeenvaihto kirjepalvelimellaKun agentteja on liikaa, kustannukset ovat kalliita kokonaan suorasta kirjeenvaihtaja- tai vastauspalvelimesta, koska media Liittoutuneen järjestelmän rakenne on kuten kuva emong agen &,ocombine mally haspendence -funktio, eli ei ole suoraa kirjeenvaihtoa.AgentAgent(3)Broadcast corI Jos agentin on lähetettävä tiedot kaikille agenteille tilanteessa tai se ei tiedä suoraan jokaiseen kirjeenvaihtoon

Kun viesti kuormittaa viestin osia ja lähettää ne erikseen , siksi taivastauksen ei tarvitse kopioida monia välttää (4)Blackboard-kirjeenvaihtoperinteistä kirjeenvaihtoa keinotekoisten aineiden alalla Kaikki ajan ja lukea tiedot tai taululle) Tiedon osan salassapitoisuuden toteuttamiseksi esiralli jaettiin eri abstrakti sovitut oikeudetHarmonia ja yhteistyö monen toimijan peruskäsitys tekee päätöksiä harmonisen työprosessin toteuttamiseksi toteuttaakseen yhteistyönsä ja ratkaisunsa, Yhteistyötapoja monen tahon välillä lähinnä sopimusverkko, taulu ja heidän suhteitaan järjestelmässä, joka kuvaa riippuvia suhteita onnettomuudet,

ja niin edelleen Se sopii kuvaamaan järjestelmää, jolla on säännöt ja ominaisuuksia, kuten ainevirtojen tietovirtoja ja niin edelleen. Petri-verkon rakennetekijöitä ovat pääasiassa paikka, traandPlace lähinnä kuvaa mahdollista paikallisjärjestelmää, vikaoiretta ja vikadiagnoosin ilmiötä tai puskuria tietokoneessa käytetään kuvaamaan järjestelmän tilan muuttamisen tapahtumaa, sellaista prosessia ja reagointia, kuvaamaan järjestelmän tilan muutoksen suuntaa Petri Net -mallissa paikkaan sisällytetään merkit, joiden dynaamiset muutokset edustavat järjestelmän erilaista tilaa. merkit edustavat määrääJos yksi paikka kuvaa15, ympyrät edustavat paikkaa, ohuet tikut edustavat siirtymää ja viivat edustavat kaaria ja mustat pisteet paikassa edustavat merkkejäP22 Petrin määritelmä NetDefinition 1-1 A kolmikko N= (P, T: F) kutsutaan suunnatuksi verkoksi, lyhennettynä Petriksi, sen riittävät ja välttämättömät ehdot ovat PnT=Φ2

PTΦFc(p×n)(TxPthere, dom(F)=kx|彐y:(x,y)∈F,cod(F)=kx|彐y:(y,x)∈ FI määrittävät alueelliset Fnetto p ja tno-leikkausjoukon arvoalue, jota kutsutaan netto N perustekijäjoukoksi, P on nettojoukon paikat N t on siirtymäverkko N, f on net n:n virtaussuhteet yksi netto voi olla suunnattu dimidiaattiluku: yleensä vähän pisteet edustavat paikkaa Esittää siirtymän T, nuolet x:stä y:ään edustavat (x, y) virtauksen kuvauksessa on esitetty kuvassa 161-2 Prepositiivinen joukko ja postpositiivinen joukko Joukko N=(P, T: F) on Petri-verkko , X-PUTlyly, x)E F/ kutsutaan prepositiyofro=ly I(x, y)E F kutsutaan postpositiiviseksi joukoksi x

Tuotantojärjestelmän koordinoinnin ohjaus ja vikadiagnostiikka moniagenttitekniikkaa käyttäen 17(x,y)∈Fn(P×T)(x,y)∈FnP×T)Jos paikkaT, tekee P E t n-T, niin kun t happwill menettää andken Tämä ominaisuus rakenteessa osoittaa, että p vaikuttaa t samankaltaisesti kuin kemiallinen reaktio verkko, joka ei ole tätäToisaalta, jos x,yEX, x*y, butxuyAx my", niin rakenteessa tai int erottelee y:stä verkkoa, jolla ei ole tätä rakennetta, kutsutaan yksinkertaisiksisiirtymiksi, joilla on sama sisääntulo ja Määritelmä 1-3 Jos VΦ, niin n:tä kutsutaan piBx:ksi, niin n:tä kutsutaan yksinkertaiseksi net2 3 Petri Net systeets ja alkuperäinen merkki liittyy siinä tilanteessa ja Petri Net on Petri Net -järjestelmä Prosessissa verkosta verkkojärjestelmään on osoitettava alkuperäiset jakaumat, säädettävä kehyksen aktiivisuussääntö. on Petri-verkkoN=(P, T, F)on Petri-verkko, kutsutaan perusverkoksi 22

K: P-)N*Ufo/ on kapasiteettifunktioW:F→N4M:P→ Ei on alkuperäinen merkki, se täyttyi:Vp∈P:MP)≤Kf∈Fw)>1, etiketit w() kaari Kun paikan kapasiteetti on rajoitettu, kirjoittaa yleensä k(p) paikan P ympyrän puolelle, ja kun K(p)-1, merkki jätetään yleensä pois Paikan mustat pisteet edustavat alkuperäistä merkkiä, joka edustaa resurssien jakautumisen tyyppi paikassaMääritelmä 1-5 Trtion ehto, että t:llä on murenemista mtMs≥Ws)∧Vs∈tM(s)+Wts)≤K(sEtsit, että f:llä on mureneva ja M mahdollistaa f:n tapahtumisen tai f sallittu tapahtuu M Tässä edustaa kaikkia syötteitä treisbeja syöttöpaikan määrää edustaa tulostuspaikan määrää

fif pPetri Netissä on kuvaukset erilaisista rakenteista, näiden kaikkien tasojen struother net -järjestelmästä, ja myös instrumentteja phrelaation perusteorioiden tutkimuksessa tässä ovat perusrakenteetPPConflict: Yksi siirtymistä tapahtuu fi, t2, ts, muiden siirtymissä kaksi ei voi tapahtua,konfliktin ydin on resurssien kilpailu, t,3 Jakso: Siirtyminen tapahtuu 4 Synkronointi: Siirtyminen voi tapahtua vain siinä tilanteessa, että kaikki 5 Unioni: Siirtymän fr, f2, fs tapahtumat vaikuttavat samaan resurssiin , jos yksi esiintyy,6

Yhdistelmä: Alasekvenssin ja konfliktin samanaikainen tila. Tehtävän allokoinnin useat tuotantolinjat on eräänlainen tyypillinen ongelma yhdistetyssä optimoinnissa, itonissa, laitteiden sijoittamisessa, tuotannon järjestelyssä ja painetun piirilevyn suunnittelussa ja niin edelleen. Agentti, tehtävien jako, s-mekanismi on yksi tutkimuksen hotspot-näkökohdista, voiko se saada tehtävät yhteen tehokkaan vuoropuhelun ja neuvottelun kautta, jos jompikumpi agenteista ei kyennyt suorittamaan tehtäväänsä Tehtävänjakomekanismin perustaminen monen agentin yhteistyön tutkimisen perusta [7] Siellä asynth agentti tehtäväjako: tehtävän hajottaminen, tehtävän allokointi, tehtävän ratkaisu ja tulos22Tasentration ja jakelu Silloin tehdyssä allokaatiossa etukäteen, jonka tehtäväagentti järjestelmässä Toinen on yksi a.

Moniagenttitekniikkaa käyttävän tuotantojärjestelmän koordinoinnin valvonta ja vikadiagnoosi 179tehtävähajotus (jota kutsutaan Traderiksi), tämä pätevän agentin agenttitaulukko hyväksyykö tämän tehtävän, jos se vastaanottaa hyväksytyn ilmoituksen tehtävän julistajalta tai kertoo, että ei agentti voi täyttää ilmoituksen Kauppiaan tahto on läsnä Jakelussa on myös kaksi tuttavuutta ja sopimusverkkoa2 Tehtävien jakamisen mekanismi Tehtävien jaon mekanismi pääasiassa ha1 Yleinen markkinatasapainol8l: yleinen markkinatasapaino muodostaa markkinoiden dominoiman rakenteen son y mme -hyödykkeiden kanssa, ja teesejä, jotka pystyy selviytymään tehtävästä Jokaista hyödykettä pidetään rajallisena

Markkinoilla on kahdenlaisia ​​agentteja: valmistajat ja kuluttajat: agentit, jotka tasapainottavat markkinoita kaupalla. Huutokauppatapaa käytetään laajalti tehtävien allokoinnissa muAuction on markkinamekanismi, se päättää resurssien allokoinnin ja hinnan sarjoittain. Selkeät säännöt Hintapäätös perustuu markkinoiden ennakoijien hukkariin.Sopimusverkko: Sopimusverkko on tärkeä tehtävänjakomekanismi; se on laajalti käytetty tehtävien allokoinnin aritmetiikassa muiden agenttien ratkaisemia perusideatehtäviä, se lähettää tehtävät muille agenteille, kyky ratkaista ongelma; ja sitten lähettää sen tarjouksen arvo ja tulla tarjoajaksi arvot ja valita sopivimman tarjoajan tehtävän, eli tt suorittaa neuvotteluprosessin tarjousmekanismin mukaisesti -tarjous-valitaan se markkinoilla9 Tehtävän allokointineuvotteluprosessi on annettu Kuva 21Manager agentM Task notifyREceivedReceived tender Hyväksy tehtävä

21 Tehtävien allokoinnin tavoite Tehtäväjaon tavoitteena on löytää toteutettavissa oleva järjestelmä, jolla saavutetaan asetettu tavoite ja minimoida tehtävien summa. vaikutus järjestelmän ympäristöön222 Tehtävien allokoinnin periaatteet esittelee aika-agentin, jonka suoritan tehtävän loppuun L2 Ln, thisk withload, välttäen ilmiöt pitkään aikaan, mutta jotkut aineet toimivat suhteellisen pienellä kuormituksella

Kunkin agentin kuormituksen on oltava Luotettavuuden täytyy sopia tehtävän jakamiseen Luotettavuus tarvitsee syntetisoi nämä vaikuttavat tekijät: järjestelmän keskimääräinen vikaantuminen, järjestelmän työaika ja järjestelmän teoriaympäristö Järjestelmä, johon henkilö on liittynyt, on harkitse merfactor Tässä emme pitäneet uskomatonta, koska huijaaminen agentit; vikaantumisajan ja ympäristön luotettavuus. Kohdetehtävä osoita tehtävä laitteelle, jolla on korkein luotettavuus.Eri määrä energiaa optio4 Minimoi tietyn tehtävän suorittamisen yhteydessä kulutettu energia. Tehtävä 5 Minimoi vaikutus siihen, että se aiheuttaa erilaisen vaikutuksen ympäristöön, meidän tulee jakaa järjestelmälle tehtäviä, joilla on minimaalinen vaikutus 23 Oletuksiin ja yksinkertaistamalla käytännön järjestelmään, eli tietty tehtävä voi muuttua, jos se suoritetaan agentille. erityyppisillä tehtävillä ero kyvyissä, eli jos agentti pystyy ratkaisemaan erilaisia ​​tehtäviä, ne tehtävät. Teatterin kustannusten katsominen O Tarkemmin sanottuna ajasta ovat kustannukset tehtävän suorittamiseen käytetty aika forting ja timnication (101käytännön järjestelmän mukaisesti ja käydä keskustelua

Moniagenttitekniikkaa käyttävän tuotantojärjestelmän koordinoinnin valvonta ja vikadiagnoosit jotka palautetaan bynts ovat ehdottoman uskottavia artikkelissa Ei ole huijausta, kun lähetät tila-arvot kaikille agenteille (mukaan lukien personinttion, mutta emme ota artikkelin tehtävää hajottaa ja uskomme, että tehtävä on hajotettu entisen agentin suorittamana23 tekijät vaikutus tehtävänjakoon ja sen laskemiseen nAgentin vaikutus on kolme tekijää; tekijän vaikutus ympäristöön; olkoon A behe agentin i integratiivinen luotettavuus; olkoon d agentin i keskimääräinen energiankulutus ja olkoon f(0i) tekijä energiankulutus; olkoon si vaikutustaso agentin i ympäristöön Laskennalliset menetelmät ovat seuraavat2

31 Integratiivinen luotettavuus Agenttien laskennallinen luotettavuus ja ulottuvuus on yhtä suuri kuin täysin uskottavien uskomattomien lukumäärä, kun 1Auf on vikaan liittyvä luotettavuus: olkoon wt työaikaan liittyvä luotettavuus ja olkoon Minun työskentelyyn liittyvä luotettavuus. tuon muuttujan arvot ovat [0,1. Integratiivisen luotettavuuden Ai laskenta saadaan kaavalla (1) Olettaen, että agentti i on mennyt väärin N kertaa ja sen suurin sallittu määrä on M, niin Aopted Luotettavuus on suurin, kun Agz=1 ja on pienin, kun lig: =0 M:n laskenta saadaan kaavojen (3) ja (4) mukaan perustuen laitevikojen määrän ja työajan väliseen suhteeseen, kuten kuvassa 22t+bGZLk2(Txet-Tmh)T≤T≤T

(c+b)Ir-=kIT(c+b) -=k+b(Attriitin periopesiolineaarinen suhde, kuten kuvassa 2

3 Käytännön malliin ei ole juurikaan vaikutusta sen jälkeen, kun yksinkertaistettu, parempi seuraaville anaThe tehokkaat luontaiset viat Kuva 23 Yksinkertaistettu kaavio laitevikasuhteesta(5), Into tarkoittaa kokonaisluvun hankkimista parerndin sisällölle GrL-inrelaation betvfaults