Home > Article > Алтернативни механизми за измерване на времето в Проекта за хилядолетното време

Алтернативни механизми за измерване на времето в Проекта за хилядолетното време

Времето на хилядолетието ПРОЕКТИВНО НА СЪДЪРЖАНИЕ1 ПРЕДГОВОР11 Въведение2 РАЗРАБОТВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ДИЗАЙН ДИАГРАМИ НА УСТРОЙСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВРЕМЕ21 Дневник на дизайнера32 Разположение3 4 Концепция на дизайна на материалите36 Подробности за стандартните части и компонентиПроизводствени методи4 ДИАГРАМА 2e Дневник на дизайнера4 2 Подреждане4 4 Избор на материал45

Концепция на дизайна 46 Части, стандартни продукти и компоненти 5 ДИАГРАМА 31051 Дневник на дизайнера 53 Operati54 Избор на материал 6 ДИАГРАМА 42 Принцип на работа на устройството 63 Избор на материал 156 4 Концепция на дизайна 5 Подробности за стандартните части и компоненти Miltiadis Boboulos Ph D

The Millennium Time Projec66 Производство и производствени технологии7 ДИАГРАМА 5Дневник на дизайнера7 2 Принцип на работа на устройствата22 Операти3 Избор на материали4 Концентрация на дизайна5 Стандартни части и компоненти76 Производство8 ДИАГРАМА 6e Дневник на дизайнера8 2 Принцип на работа2083 Избор на материали85 Стандарт86 Производствени задачи9

ДИАГРАМА 791 Дневник на дизайнера 2222392 Принцип на работа на устройството Разположение на устройството за измерване на времето 3 Избор на материали 95 Стандартни части и компоненти 5 Производствени и производствени техники 55510 ДИАГРАМА 102 Принцип на работа 102 1 Подреждане на устройството за измерване на време 0 3 Избор на материали 0 4 Проектиране на концептуални части и компонент B888106 Производство и производствени технологии Милтиадис Бобулос д-р

Проектът Millennium Time11 ДИАГРАМА 9дневник на дизайнера 112 Принцип на работа на устройството 112 1 Подреждане Избор на концепция за знак за материали 16 Производствени техники 12 ДИАГРАМА 10122 Принцип на работа на устройството 3331221 Подреждане 1222 Работа 123 Избор на материал 12 4 Концепция на дизайна 125 Детайли, включващи стандартни части и компоненти 13 ДИАГРАМА 11 13

2 Принцип на работа на устройството13 1 Подреждане1322 Работа133 Матери38134 Концепция на дизайна135 Стандартни части и компоненти14 ДИАГРАМА 1242 Devi4043 Selec144 Концепция на дизайна45 Стандартни части и22246 Производство и производствени техники Милтиадис Бобулос Ph D

Проектът Millennium Time15 ДИАГРАМА 13152 Принцип на работа на устройството 15 1 Аранжимент 153 Избор на материали 15 4 Концепция на дизайна 156 Техники на производство и производство 161 Принципът на работа на устройството d162 16 21 Подреждане 16 22 Работа 16

3 Избор на материал 164 Концепция на дизайна 165 Стандартни части и компоненти g техники 17 ДИАГРАМА 15172 Принцип на работа на устройството 49172 1 Подреждане 1722 Оперативност 173 Избор на материал 4 Концепция на дизайна 175 Детайли, включващи стандартни части и оборудване (стандартни изкуства и компоненти) и производствени техники 18 ЗАКЛЮЧЕНИЯ РЕФЕРЕНЦИИ Д-р Милтиадис Бобулос

Проектът за времето на хилядолетието1 PREFAC11въведение В далечното минало от зародиша на човешката цивилизация хората са се нуждаели от средства за измерване на времето и са опитвали различни устройства, правейки много опити да създадат такива средства, наличните тогава условия и ниското ниво на социално развитие и обичайното ниво на познаване на природата и точните науки е невъзможно да се създадат задоволителни методи и устройства. Първоначално хората са използвали няколко най-лесно достъпни средства като Слънцето, Луната и сезонните особености като например снега, за да измерват времето в периоди дни, месеци, сезони и години [1]които измерено време спрямо сянката, хвърлена от вертикално разположена лента на плоско слънчево място. Освен това сянката се движеше по овално-елипсовидна крива и добавяше определена дължина за независими часове в зависимост от времето и сезона, успоредни на прогнозираните [1] Това е устройство, където насипен материал, пример, Iseing се изсипва от контейнер с определен обем в друг подобен контейнер и това обикновено се извършва в рамките на определен период от време и устройства за измерване на времето, които се появяват в резултат на напредъка, образци от които все още се пазят като антики по-късно е заменен от точните науки като математика и физика и първоначално се основава на физиката и простото махало и неговото най-важно за приложението научно установено свойство: T= 2Tvi/По време на трептене времето за едно движение на махало при средни амплитуди на отклонение е постоянна стойност, която не зависи от върху скоростта и амплитудата на трептенията, а само върху дължината на рамото на перилата беше решението на първата исторически задача от системната динамика

Така създаденото и установено беше използвано и за всяко друго устройство за измерване на време или определени части от 1 секунда до 24 часа в денонощието или повече [1] Постепенно се развиваха техниката на задвижване и механизмът Часовниците за тегло също се разпространяваха Движещата сила в тях е потенциалната енергия на тежест, монтирана на определена височина, която под действието на гравитацията може да превърне механичното движение в механизъм, задвижващ времето, показващ стрелките на везни и циферблати с различни форми и конструкции. Постепенно други потенциални източници на енергия и задвижващи механизми бяха възприети като напрегнати пружина или ухо Приети са различни двигатели с електрически ток и наскоро такива, базирани на слънчева или атомна енергия и жива природатемпература и енергия, се използват като автоматичните самонавиващи се часовникови механизми и часовници със слънчеви или топлинни батерииЕдин основен проблем винаги е стоял пред инженерите, когато разглеждат съществуването измервателни устройства равномерност на движението на механизма Посочените интервали трябва да имат възможно най-малката разлика от точното време От всички съществуващи часовници най-задоволително отговаря на това изискване е махалото с рамо, задвижвано от котва и котвено колело, но поради значителната размери на такъв регулатор, това почти е заменено от регулиращ механизъм, който също използва махало с анкерен механизъм, но има формата на д-р Милтиадис Бобулос,

Маховик на проекта Millennium Time със спирална пружина Това е широко използван тип регулатор и осигурява висока точност на движение и измерване на времето. Съвременното общество е създало и предоставило редица различни устройства и механизми за измерване на времето, стартиращи обикновени часовници, показващи часа, минутите и секундите в денят, денят от седмицата, датата, годината и часовите разлики по меридианите и дължините на земното кълбо и завършват в тях най-точните устройства за измерване на процеси и време с точност от микро- или наносекунди в ядрената физика и други науки [212] Разнообразие от обичайни устройства и механизми за измерване на времето. Наличните устройства се основават главно на калални механизми, задвижвани и регулирани от механични средства. Тези устройства използват механизми. През последните десетилетия напредъкът е гама от електрически и електронни часовници, базирани на кварцов генератор, регулатор на движение, базиран на точната честота на вибрация на кварцовия кристал, когато е избран. тенераторът, свързан към подходяща електрическа верига, осигурява вибрации при 1/сек Hz, задвижва механично показване на времето или когато часовникът е напълно електронен - ​​осигурява цифров дисплей21 Повечето електронни часовници съчетават електрическите механизми на c

напълно механични часовници Това са устройствата, измерващи времето в индикаторите за консумация на енергия, електрически табла и автомобили, където импулсният кварцов генератор също използва устройства и оборудване, показващи времето по чисто електронен начин или включващи други механични механизми като релета и превключватели за време [22

РАЗРАБОТВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВЕН ДИЗАЙН ДИАГРАМИ НА УСТРОЙСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВРЕМЕтова книга са разработени много схеми за всички заедно с техния дизайн на произведени части и технология Тази цел винаги е била предизвикателство за специалистите и тези, които са разработили часовникови механизми до описаното ниво Въпреки постигнатото, наличните устройства също трябва да бъдат преразгледани и подобрени, за да отговарят напълно на изискванията на употребата са изискванията, ефективността на производството, издръжливостта, надеждността, външния вид, безопасността и съображенията за околната среда, Представени тук са възможни алтернативни схеми на такива устройства за измерване на време3 Диаграма 13 1 Устройството с часовник на дизайнера може да бъде направено с помощта на идея, близка до идеята, че дизайнерите и създателите на часовници с махало имаха Ако едно махало има щанга и д-р Милтиадис Бобулос

използвани от добре познатата домашна употреба силата на привличане и отблъскване, която може да бъде предизвикана в определена последователност от електрически магнит [2би била подходяща за използване на електромагнитни сили и някои постоянни магнити, изградени с постоянна ъглова скорост с или прекъсване, но равномерна за 360 въртеливо движениетой идеята започва да се оформя като електрически магнит, който е фиксиран и последователно позициониран под равни ъгли по протежение на обиколката на диаграма на махало за такава скица е направена Трудността постоянен магнит по арката към електрическия магнит и след това има електрически магнит, който отблъсква постоянния магнитна посока на въртене2] Разположението ще бъде посоката на магнитното поле на електрическия магнит се променя чрез привеждане на постоянния магнит - например 1 позицията, където промененото магнитно поле би го отблъсквало в посоката на въртене на колелото на махалото Ние разработихме идея за прилагане на затягащо колело, фиксирано към махалото чрез скоба, която едновременно е електрически ключ, превключващ посоката на магнитното поле

Това предвижда: първо, привличане на магнита към електрическия магнит в позиция, в която той може да продължи в същата посока на движение, и второ, задържане в първоначалната позиция за привличане и отблъскване, разкъсване или връщане на махалото назад, позициите на затягане трябва да бъдат подредени така, че да могат да осигурят подходящия импулс, който може да се използва, моето заключение е, че броят на позициите на затягане трябва да бъде два пъти по-голям от броя на постоянните магнити Решихме да използваме двупозиционна електрическа скоба за превключвател [2]Графика 1 Работната зона на електрическия магнит реши проблема със скоростника на въртене въртенето нагоре е нежелана възможност Съпротивлението на въздуха на радиално позиционирана лопатка или лопатки всяко неконтролируемо увеличение или промяна на скоростта - равномерност на движението Намаляване на скоростта на въртене води до увеличаване на съпротивлението Rx Промяната на s (площта на лопатката) или коефициента на съпротивление Cx може да контролира скоростта v и o (ъгловата скорост ) на махалото в този случай, докато индикацията за десета не съвпада с правилното настоящо време Милтиадис Бобулос, ph D

Прогнозираните през хилядолетието регулатори от типа Thlator Електрическата диаграма е усъвършенствана от електронни експерти. Възможно е да са необходими някои корекции в електрическия магнит и електрическата част на диаграмата, но при условие, че са спазени изискванията за механичната част и кинематиката на движението, устройството може да бъде направени с помощта на налични стандарти и няколко гениални такива и не очаквам цената да е висока Povpply може да поддържа ефективна usi5V или 45V батерия

Може да използва кондензатор или допълнителна намотка на електрическия магнит. Острието може да се върти около точка някъде в средата му, така че радиалното му положение и съпротивителният момент на въртене на махалото да могат да бъдат променени. и се задвижва от електрически ток без специална електронна схема и аеродинамичен уред 1 Устройство с централна показваща ос с циферблат и задвижващ електрически ток, опората 13 носи електрически магнит 14, имащ захранване с постоянен ток и две срещуположно навити намотки, двата края на които са свързани към двете обратими електрически превключвател 15, когато опората 13 над магнита и централната ос на диска съвпада с ръчна позиционираща скоба върху затягащото колело 16 с централна ос Дискът 18 е опорната ос на циферблата и показващата стрелка 17 Монтирани на равни интервали (30) Милтиадис Бобулос ph D

Проекцията на времето на хилядолетието по обиколката на диска 18 са постоянните магнити от 1 до 12, които се движат покрай електрическия магнит 14 с всяко завъртане, централната ос на диска 18 е колелото 16, което има 12 разфасовки по обиколката си като броя на магнитите на дискът 18 е захванат на колелото и централно разположената ос Ol на опората 13 са две двойки зъбни колела g предавателно отношение ръка 17, за да се направи едно завъртане около централната ос за 30 или 20 минути, колело 21 е монтирано на 20 и 22 - на ръката 17 и свободно на оста O На задната страна на диска 18 е монтирана радиална ос O3 и винт в нея, закрепващ лопатката на дъгата 23, осигуряваща въртене около оста O3, когато винтът се завърти. Когато контактът 15 се задейства, влиза в един от прорезите в диска 16 и когато е налично захранване в електрическия ci, например, намагнитеният и се приближава до електрическия магнит 14, тъй като в този момент контактът се прекъсва, тъй като позициониращата скоба идва без срязване 16 и тяхното движение на диска продължава по инерция, като забавянето 15 излиза напълно от среза, когато другият контактът на 15 се задейства и посоката към точка 121 кара магнита 2 да отиде в позиция 11, която е началната позиция за начало на въртенето. Задаването на позицията на лопатката 23 контролира скоростта, превключвателят на скобата 15 се притиска към диска 16 от пружината 25, която също е средство за подмяна на fri3 4 Материал/изборосновната опора е избрана от месингов лист, който обикновено се използва в производството на различни устройства, но може да бъде и от стандартна месингова стомана. Дискът 18 е направен от немагнитен материал - пластмаса или алуминиева сплав, както и перките 23 оси са стоманени със стандартни зъбни колела или отляти с тях изработени са от пластмаса и се поставят в отвори, направени в опорните плочи3

5 Проектиране с цел изграждане на опростен механизъм, използващ стандартни компоненти и множество сложни регулатори и електрически вериги36 Подробности за стандартни части и компоненти25 и електрически магнит 14, както и някои серийно произведени зъбни колела за различни устройства заедно с техните оси и ръка 17 стандарт циферблатът също е възможен за 3 7 Производствени методи ще се използват общи и широко използвани техники за производство на устройства и специална обработка е необходима само за нови компоненти отново от Милтиадис Бобулос ph D