Home > Article > Millennium Time Project Alternative Time Measuring Mechanisms

Millennium Time Project Alternative Time Measuring Mechanisms

Millennium Time Project SISÄLLYSLUETTELO1 ESIPUHE11 Johdanto2 AJANMITTAUSLAITTEIDEN VAIHTOEHTOISTEN SUUNNITTELUKAAVIOJEN KEHITTÄMINEN21 Suunnittelijan lokikirja32 Järjestely3 4 Materiaalin käsite36 Vakioosien ja komponenttien tiedot2 Suunnittelija2Aktiovalikoima4Manuaalisuus4. 4 Materiaalin valinta45

Suunnittelukäsite46 Osat, vakiotuotteet ja komponentit5 KAAVIO 31051 Suunnittelijan lokikirja53 Operati54 Materiaalin valinta6 KAAVIO 42 Laitteen toimintaperiaate63 Materiaalin valinta156 4 Suunnittelukonsepti5 Vakioosien ja komponenttien tiedot Miltiadis Boboulos Ph D

Millennium Time -projekti66 Valmistus- ja tuotantotekniikka7 DIAGRAM 5suunnittelijan lokikirja7 2 Laitteiden toimintaperiaate22 Toiminta3 Materiaalin valinta4 Suunnittelukons.5 Vakioosat ja komponentit76 Valmistus8 DIAGRAM 6e Suunnittelijan lokikirja8 2 Toimintaperiaate2083 Standardi8 Materiaalien valinta95 Toiminto8

KAAVIO 791 Suunnittelijan lokikirja2222392 Laitteen toimintaperiaate Ajanmittauslaitteen järjestely3 Materiaalin valinta95 Vakioosa ja komponentit5 Tuotanto- ja valmistustekniikat55510 DIAGRAM102 Toimintaperiaate102 1 Ajanmittausmateriaalin järjestely0 4 Suunnittelu- ja valmistusmateriaali81Osat81Valinta81 uring ja tuotantotekniikka Miltiadis Boboulos Ph D

Millennium Time -projekti11 DIAGRAM 9he suunnittelijoiden lokikirja112 Laitteen toimintaperiaate112 1 Järjestä materiaalien valintamerkkikonsepti16 Tuotantotekniikat12 KAAVIO 10122 Laitteen toimintaperiaate3331221 Järjestely1222 Toiminta123 Materiaalin valinta123 Materiaalien valinta12 Standardi 3 Suunnittelu ja1 RAM-osat125

2 Laitteen toimintaperiaate13 1 Järjestely1322 Toiminta133 Materiaali38134 Suunnittelukonsepti135 Vakioosat ja komponentit

Millenium Time -projekti15 KAAVIO 13152 Laitteen toimintaperiaate15 1 Järjestely153 Materiaalien valinta15 4 Suunnittelukonsepti156 Tuotanto- ja valmistustekniikat161 d162 Laitteen toimintaperiaate16 21 Järjestys16 22 Toiminta16

3 Materiaalin valinta164 Suunnittelukonsepti165 Vakioosat ja komponentitg tekniikat17 KAAVIO 15172 Laitteen toimintaperiaate49172 1 Järjestely1722 Operatiivinen173 Materiaalin valinta4 Suunnittelukonsepti175 Yksityiskohdat, jotka sisältävät vakioosat ja -varusteet (standarditaidet ja komponentit) ja valmistustekniikat18 JOHTOPÄÄTÖKSETPäätökset

Millennium Time -projekti1 PREFAC11johdantoKaukaisessa menneisyydessä ihmissivilisaation alkiosta ihmiset tarvitsivat välineitä ajan mittaamiseen ja kokeilivat erilaisia ​​laitteita yrittäen monta yritystä luoda tällaisia ​​keinoja. luonto ja eksaktitieteet on mahdotonta luoda tyydyttäviä menetelmiä ja laitteita Aluksi ihmiset käyttivät useita helpoimmin saatavilla olevia välineitä, kuten aurinkoa, kuuta ja vuodenaikojen erityispiirteitä, kuten lunta, mitatakseen aikaa jaksoina päivinä, kuukausina, vuodenaikoina ja vuosina [1] mitattu aika suhteessa varjostukseen pystysuorassa asentopalkissa tasaisella aurinkoisella paikalla Lisäksi varjostin liikkui soikea-elliptistä käyrää pitkin ja antoi tietyn pituuden itsenäisille tunteille riippuen ajasta ja vuodenajasta, joka on yhdensuuntainen progedoidun kanssa [1] Tämä on laite, jossa irtonainen materiaaliesimerkki, kaadetaan määrätyn tilavuuden omaavasta astiasta toiseen samanlaiseen astiaan ja tämä valmistuu yleensä tietyn ajan sisällä. korvattiin myöhemmin täsmällisillä tieteillä, kuten matematiikalla ja fysiikalla ja perustui alun perin fysikaaliseen ja yksinkertaiseen heiluriin ja sen sovelluksen kannalta tärkeimpään tieteellisesti vahvistettuun ominaisuuteen: T= 2Tvi/värähtelyn aikana yksi heiluriliike keskimääräisillä poikkeamaamplitudeilla on vakioarvo, joka ei riipu värähtelyn nopeudesta ja amplitudista, mutta vain perisin varren pituudesta, oli ratkaisu ensimmäiseen historialliseen tehtävään järjestelmädynamiikasta

Näin luotuja ja perustettuja ansioita käytettiin myös muihin laitteisiin, joilla mitattiin aikaa tai tiettyä osaa, 1 sekunnista 24 tuntiin vuorokaudessa tai enemmän [1] Ajotekniikka ja -mekanismi kehittyivät vähitellen myös painokellot leviävät. niissä on tiettyyn korkeuteen kiinnitetyn painon potentiaalienergia, joka painovoiman vaikutuksesta voi muuttaa mekaanisen liikkeen aikaa osoittavaksi mekanismiksi eri muotoisia ja rakenteellisia asteikkoja ja kelloja. Vähitellen otettiin käyttöön muita potentiaalisia energialähteitä ja käyttömekanismeja jännittyneinä. jousi joko korvaan erilaisia ​​sähkövirtamoottoreita on otettu käyttöön ja äskettäin käytetään, kuten aurinko- tai atomivoimaan ja elävään luontoon perustuvia lämpötiloja ja energiaa, kuten automaattiset itsekelaavat kellomekanismit ja kellot aurinko- tai lämpöpatterilla Yksi suuri ongelma on aina ollut asiantuntijoiden edessä, kun harkitaan olemassa olevaa mittauslaitteet mekanismin liikkeen tasaisuus Ilmoitetuilla aikaväleillä tulee olla pienin mahdollinen ero tarkasta ajasta Kaikista olemassa olevista kelloista tyydyttävimmin tähän tarpeeseen vastaa heiluri, jossa on ankkurin ja ankkuripyörän ohjaama varsi, mutta johtuen huomattavasta Tällaisen säätimen mitat, tämä on melkein korvattu säätömekanismilla, joka myös käyttää heiluria ankkurimekanismilla, mutta jonka muoto on Miltiadis Boboulos, Ph D,

Millennium Time Project -vauhtipyörä kierrejousella Tämä on laajalti käytetty säädintyyppi ja tarjoaa korkean tarkkuuden liike- ja ajanmittaukseen. Nyky-yhteiskunta on luonut ja asettanut saataville useita erilaisia ​​ajanmittauslaitteita ja -mekanismeja, jotka käynnistävät tavallisia kelloja, jotka osoittavat tunnit, minuutit ja sekuntit. päivä, päivä viikosta, päivämäärä, vuosi ja aikaerot maapallon meridiaaneissa ja pituusasteissa ja päätyvät tarkimpiin laitteisiin prosessien ja ajan mittaamiseksi mikro- tai nanosekuntien tarkkuudella ydinfysiikassa ja muissa tieteissä [212 Useita yleisiä aikaa mittaavia laitteita ja mekanismeja Saatavilla olevat laitteet ovat pääasiassa mekaanisin keinoin ohjattuja ja säädeltyjä mekanismeja. Nämä ovat laitteita, jotka käyttävät viime vuosikymmenien välistä edistystä sähköisten ja elektronisten kellojen valikoimassa, joka perustuu kvartsigeneraattorin liikesäätimeen, joka perustuu kvartsikiteen tarkkaan värähtelytaajuuteen, kun electent sopivaan sähköistettyyn piiriin kytketty generaattori tuottaa värähtelyjä 1/s Hz ajaa mekaanista säätöaikaa tai kun kello on täysin elektroninen - tarjoaa digitaalisen näytön21 Useimmissa elektronisissa kelloissa yhdistyvät c:n sähkömekanismit

Täysin mekaaniset kellot Nämä ovat virrankulutusmittareissa, sähköpaneeleissa ja autoissa aikaa mittaavia laitteita, joissa pulssikvartsigeneraattori käyttää myös puhtaasti elektronisesti ajan mittaavia laitteita ja laitteita tai muita mekanismeja sisältäviä mekanismeja kuten releitä ja aikakytkimiä [22

KEHITTÄVÄ VAIHTOEHTO AJANMITTAUSLAITTEIDEN KAAVIOTTämän kirjan kaavioita on kehitetty sekä niiden valmistetun osasuunnittelun ja -tekniikan kanssa. Tämä tavoite on aina ollut haaste asiantuntijoille ja niille, jotka ovat kehittäneet kellomekanismeja kuvatulle tasolle Huolimatta siitä, mitä on saavutettu, on myös saatavilla olevia laitteita tarkistettava ja tarkistettava ja parannettu täyttämään täysin käyttövaatimusten, tuotannon tehokkuuden, kestävyyden, luotettavuuden, ulkonäön, turvallisuuden ja ympäristönäkökohtien vaatimukset. Tässä on esitetty vaihtoehtoisia kaavioita sellaisista ajanmittauslaitteista3 Kaavio 13 1 Suunnittelijan lokikirjan kellolaite voitaisiin tehdä käyttämällä ideaa, joka on lähellä ajatusta, että heilurikellon suunnittelijoilla ja luojilla oli If heiluri, jossa on tanko ja Miltiadis Boboulos Ph D

dopted thook vike tunnetun kotikäyttöön houkutteleva ja hylkivä voima, jonka sähkömagneetti voi tietyssä järjestyksessä aiheuttaa [2soveltuisi käyttämään sähkömagneettisia voimia ja joitain kestomagneetteja, jotka on rakennettu vakiokulmanopeudella w tai katkaisevalla, mutta yhtenäisellä 360 pyörivä liikeidea alkaa muotoutua sähkömagneetiksi, joka on kiinnitetty ja peräkkäin yhtä suuriin kulmiin kehän kehää pitkin heilurikaavio tällaiselle luonnokselle tehtiin Vaikeampi pysyvä magneetti pitkin kaaria kohti sähkömagneettia ja sitten sähkömagneetti, joka hylkii kestomagneettia magneettien pyörimissuunta2] Järjestelyä sähkömagneetin magneettikentän mehiläissuuntaa muutetaan tuomalla kestomagneetti - esimerkiksi 1asentoon, jossa muuttunut magneettikenttä hylkii sen heiluripyörän pyörimissuuntaan. Keksiimme idean kiinnityspyörän toteuttamisesta. heiluri on puristin, joka on samanaikaisesti sähkökytkin, joka vaihtaa magneettikentän suuntaa

Tämä edellyttää: Ensinnäkin magneetin vetämisen sähkömagneettiin asentoon, jossa se voi sitten jatkaa samassa liikesuunnassa, ja toiseksi, pitämisen alkuasennossa vetäytyäkseen ja torjuakseen heilurin katkeamista tai paluuta taaksepäin, kiristysasennot tulee olla järjestetty niin, että ne voivat tarjota sopivan impulssin aable momee päätelmä on, että kiinnitysasemien lukumäärän tulisi olla kaksi kertaa kestomagneettien lukumäärä Päätimme käyttää 2-asentoista sähkökytkinpuristinta [2]Grafiikka 1 Sähkömagneetti työskenteli ongelma pyörimisnopeuden säätimeen päätettiin täytön pyöriminen ei ole toivottavaa Säteittäisesti asetetun terän tai terien ilmanvastus aiheuttaa hallitsematonta nopeuden kasvua tai muutosta - liikkeen tasaisuus pyörimisnopeuden kasvureaseesipyörimisnopeus Rx Muutos s (terän pinta-ala) tai vastuskerroin Cx voisi ohjata nopeutta v ja o (kulmanopeus )heilurin tässä tapauksessa kymmenysosoitus on sama kuin oikea nykyaika Miltiadis Boboulos, ph D

Millenium Time Projected Thlator -tyyppiset voisiegulaattorit Sähkökaavio on elektroniikkaasiantuntijoiden hienostunut On mahdollista, että joitain korjauksia kaavion sähkömagneettiseen ja sähköiseen osaan tarvitaan, mutta jos mekaanisen osan ja liikkeen kinematiikkaa koskevat vaatimukset säilyvät, laite voidaan tehdä valmistettu käyttämällä saatavilla olevia standardeja ja muutamia nerokkaita, enkä usko, että kustannukset olisivat korkeat.

Se saattaa käyttää kondensaattoria tai sähkömagneetin lisäkelaa. Terä voi pyöriä jossain keskellä olevan pisteen ympäri, jotta sen säteittäinen sijainti ja heilurin pyörimismomentti voidaan muuttaa ja sähkövirralla ilman erityistä elektroniikkapiiriä ja aerodynaamisia säätölaitteita 1 Laitteessa, jossa on keskimmäinen näyttöakseli ja käyttösähkövirta, tuessa 13 on sähkömagneetti 14, jossa on tasavirtasyöttö ja kaksi vastakkain kierrettyä käämiä, joiden molemmat päät on kytketty kahteen käännettävään sähköiseen kytkin 15, jolla magneetin yläpuolella oleva tuki 13 ja levyn keskiakseli osuvat yhteen kiristyspyörän 16 kiristyspuristin keskiakselin kanssa. Levy 18 on kellotaulun ja osoittimen 17 istukka-akseli, joka on asennettu tasavälein (30) Miltiadis Boboulos ph D

Levyn 18 kehällä vuosituhannen aika projektio ovat permmagneetit 1 - 12, jotka liikkuvat sähkömagneetin 14 ohi levyn 18 jokaisen pyörivän keskiakselin o kanssa, on pyörä 16, jonka kehällä on 12 leikkausta magneettien lukumääränä. levy 18, joka on kytketty pyöränkeskiössä olevaan akseliin Ol kannattimessa 13, on kaksi paria vaihteita ja välityssuhdekäsiä 17, jotka tekevät yhden kierroksen keskiakselin ympäri 30 tai 20 minuutin ajaksi. akselille O Säteittäinen akseli O3 on asennettu kiekon 18 takapuolelle ja siihen ruuvattu kaarisiipi 23, joka varmistaa pyörimisen akselin ympäri O3 ruuvattaessa Kosketin 15 aktivoituessa johonkin levyn 16 leikkaukseen ja kun sähkökoneessa on tehoa esim. magnetoitu ja lähestyy sähkömagneettia 14 samalla kun kontakti katkeaa kun paikannuspuristin tulee otne leikattu sisään 16 ja levyn liike jatkuu hitaudesta, hidastuminen15 tulee kokonaan pois leikkauksesta kun toinen 15:n kosketin aktivoituu ja suunta kohti pistettä 121, koska magneetti 2 menee asentoon 11, joka on aloitusasento pyörimisen alkamiselle. Siiven 23 asennon asettaminen ohjaa nopeutta, puristuskytkin 15 painetaan levyä 16 vasten. jousella 25, joka on myös väline fri3 4 Materiaali/valinta alustatuki valitaan messinkilevystä, jota käytetään yleensä monien laitteiden valmistuksessa, mutta se voi olla myös kestävää messinkiterästä. Levy 18 on valmistettu ei-magneettisesta materiaalista - muovista tai alumiiniseos samoin kuin siipi 23 akselit ovat terästä vakiovaihteilla tai valettu niillä, ne on valmistettu muovista ja asettuvat tukilevyihin tehtyihin aukkoihin3

5 Suunnittelukonsepti yksinkertaistetun mekanismin rakentamiseksi käyttämällä vakiokomponentteja sekä monimutkaisten säätimien ja sähköpiirien määrää36 Yksityiskohdat vakio-osista ja komponenteista25 ja sähkömagneetista 14 sekä eräistä sarjavalmisteisista vaihteista eri laitteille sekä niiden akseleilla ja käsillä 17 vakiona myös kellotaulu on mahdollista3 7 Valmistusmenetelmät, jotka ovat yleisiä ja yleisesti käytettyjä laitteiden valmistustekniikoita, ja erikoiskäsittely on tarpeen vain uusille komponenteille jälleen. Miltiadis Boboulos ph D