Domov > Článek > Jak využít technologické zdroje k obohacení školení na pracovišti

Jak využít technologické zdroje k obohacení školení na pracovišti

OBSAHUJÍCÍÚVOD23456> co je učení s podporou technologií?> Výhody učení s podporou technologií -- Integrace technologických zdrojů do jediné výukové platformy Média používaná pro školení na pracovištiZávěrReference založené na jejich snadném použití bez nutnosti znalosti programování, Mohou existovat i další nástroje a programy. eBook jsou založeny na informacích získaných na internetu a oate v době vydání

4

Integrace technologických zdrojů do jediné výukové platformy Administrace a správa Výuková platforma s podporou technologií musí být podpořena často opomíjenou komponentou služby, která je velmi důležitá pro úspěch jakéhokoli technologického řešení Služba je nedílnou součástí řešení, což znamená specializovaný tým profesionálové musí být k dispozici 24 7, aby mohli spravovat a řídit školicí řešení jménem organizací a zajišťovat zaměstnancům za všech okolností Některé z klíčových aspektů školení a administrativy oblast nastavení uživatelských účtů registrace uživatelů pro kurzy,t (nastavení podpory spolupráce atd.koordinace (pracovní s manažery, aby zajistili své přímé podřízené oblasti a sledování (umožnění viditelnosti stavu školení a uživatelů, kteří získávají snímky prostřednictvím hlášení a sledovací schopnosti nástroje takové platformy, budou schopni lépe plánovat a koordinovat školicí akce a zdroje a poskytovat výukové zkušenosti, které jsou srovnatelné s aktuálními v další části, uvedeme seznam různých technologických zdrojů, které lze vytvořit, aby poskytovaly holistické a integrované portfolio školicích zdrojů

5

Média používaná pro školení na pracovištizde je mnoho způsobů, jak se technologie používají pro školení na teoretických médiích, která jsou k dispozici pro účely školeníDigital BooksV online formátu lze sestavit a prezentovat mnoho zdrojů esParticipants of class tdn snadno dostupné místo, ke kterému se zaměstnanci mohou snadno dostat podle potřeby Navrhované softwarové programyZdarma/otevřený zdrojPlacený Creatavist Flipbook MakerDigital Book CreatoreBook maestroFlip Elektronická kniha Digitální časopisKnihy autorské situace to může býtKliknutím na obrázek níže zobrazíte ukázku 116 eLearning Design a digitální školicí knihy mohou být užitečné a externí odkazy mohou být vloženy, aby se stal interaktivním uživatelem

5

Média používaná pro školení na pracovišti výdělečné nebo online kurzy Moduly elektronického učení nebo online kurzy poskytují strukturované učení, které se zaměří na konkrétní čas nebo místo, kde se má školení uskutečnit Online kurzy lze vytvořit jako shnoduly pomocí nástrojů pro vytváření apid Tyto lze nahrát na na LMS, intranetovou stránku nebo výukový portál, aby k nim měli zaměstnanci snadný přístup. Když je obsah školení dlouhý, lze jej rozdělit do modulů a vytvořit tak e-learningové osnovy, které lze absolvovat po určitou dobu Navrhované softwarové programyFree/Open SourceAdapt LearningArticulate StoryliCourselabAdobe CaptivateMultimédia Výukový objektAutorství Nástrojové situace, které lze použíturčitým způsobem jsou skvělým zaměřenímProcesní školení Školení softwarových simulacíProduktové školení

5 Média používaná pro školení na pracovišti Mobilní učení Mobilní učení se týká jakéhokoli učení, ke kterému dochází, když uživatel není připoután k chytrým telefonům, iPadům nebo jiným tabletům

Zjednodušeně řečeno, přenositelnost a snadno utvářejí způsob, jakým bude učení probíhat v budoucnostiNavrhované softwarové programyZdarma/otevřený zdrojPlacený Adapt Learningector InspireCourselabAdobe Captivate 8MagentaArticulate Příběhová čára Učení situací může být užitečné pro lidi, kteří pracují v terénu a jsou daleko od svých stolů. lidé, servisní technici, obchodní zástupci farmaceutických firem a taktéž tento formát lze použít pro školení o produktu Bezpečnostní školení pro podporu výkonu

5 Média používaná pro školení na pracovišti PodcastyPodcasty jsou digitální zvukové soubory, které lze zpřístupnit prostřednictvím internetu. Podcasty mohou být krátkými auditorskými kurzy nebo mohou být vytvořeny jako součást e-learningových kurzů, mohou být také nezávislým výukovým zdrojem, který lze vyvinout. podle potřeby nebo podle konkrétního tématu podcasty lze také vytvořit interaktivní nebo je kombinovat s audio a video prvky, jak je znázorněno na příkladu, který je sdílen zde Navrhované softwarové programyFree/Open SourcePod Producer Podcast CreatorWildvoice podcast studioPropagandaAudacitye Podcast ProduceAudacity nabízí základní editační funkce a možná budete potřebovat MP3 Kodér, přehrávač médií nebo přenos souborů stojí za vyzkoušení

Pro více informací klikněte na níže uvedené situace a zobrazí se ukázka, kterou lze použít Školení prodejeProdukt ŠkoleníNový zdroj školení zaměstnancůwwwrodspulsepodcast

5 Média používaná pro školení na pracovištiScreencastsScreencast se vztahuje k zachycení akce, která se odehrává na obrazovce počítače, a zahrnuje zvukové vyprávění. Může být užitečné vytvořit návod o softwaru nebo aplikaci v počítači

poskytují manažery pro vytváření krátkých výukových potřeb pro jednotlivé výukové programy Lze je použít jako samostatné zdroje nebo jako e-learningový kurz nebo výukové video Navrhované softwarové programyZdarma/otevřený zdrojPlacenýCamtasiaCaptivateAutodesk ScreencastAdditexistují aplikace pro vysílání obrazovky speciálně pro zařízení, které nasají zařízení Android nebo Chromebook. použitéKliknutím na obrázek níže zobrazíte ukázkuPřenosy obrazovek jsou užitečné tam, kde programování softwaru Školení softwarových aplikací Školení databázeJak na videa, jako například Jak používat lmsVideo Zdroj: You Tube Video nahrané Lauren /tbcot

5

Média používaná pro školení na pracovišti Možnosti sebehodnocení a hodnoceníOnline hodnocení ve formě sumativních a formátovacích hodnocení a může být poskytnuto jako součást kurzu pro získání zpětné vazby na školicí program nebo pro pochopení, do jaké míry účastníci obstáli v obsahu školení tyto mohou být hostovány online a načteny účastníky podle jejich pohodlí Navrhovaný softwarový program Sree/Open Sourcez StaJoomla Quiz DeluxeLimeSurveyArticulate Quiz MakTraining checkAssessment Generator 2prší situace, které lze použítNástroje pro hodnocení a hodnocení jsou užitečné situace a lze je kreativně spravovat na základě požadavků na školení a to je blog tipy na používání hodnocení a kvízových otázek v kurzech přímého učení Klikněte sem a přečtěte si blog

1 V 15. století způsobil Gutenbergův tiskařský lis revoluci v pohybu a přispěl k vědecké revoluci zpřístupnění učení masám o pět století později, jsou to internetové teleother technologické nástroje, které vytvářejí podobnou revoluci, která mění způsob, jakým lidé komunikují s každým jiné, učit se jeden od druhého a hledat aspekty naší doby, aby ovlivnily způsob, jakým je organizován výcvik v odděleních pro výuku a rozvoj oddělení, která usnadňují učení, spíše než vynucují výuku, technologie má moc urychlit učení

Organizace mohou pravidelně vydělávat na orhidge a ska v dynamickém světě V této elektronické knize se podíváme na

použít k vytvoření zdrojů vyhovujících různým školicím potřebám a učinit je snadno dostupnými zaměstnancům, tomu říkáme „Technologie-umožněné jsou rozvedeny v další části

2

Co je učení založené na technologiích?g se používá k popisu ceny aplikace, 2005) ICT může zahrnovat počítače, notebooky, chytré telefony, tablety, digitální fotoaparáty, platformy sociálních médií, softwarové aplikace a internet s přístupem k řadě nástrojů, které podporují v případě potřeby získat potřebnou výdělečnou potřebu a umožnit jim získat hlubší porozumění předmětu Vyhovuje pracovnímu plánu zaměstnanců v rámci organizace, napříč různými typy mají přístup ke stolním počítačům nebo notebookům, školení mohou být adsmartphonesw oblasti šířky pásma mohou mít přístup ke zdrojům, které umožňují podcasty nebo mobilní výukové zdrojeBy chytré a plánovaná integrace technologie do učebních osnov školení zaměstnanci mohou mít přístup k učení prostřednictvím metod, které jsou výkonně snadno dostupné a založené na potřebách těchto technologických manažerů a zainteresovaných stran v organizacích, aby rozšířili rozsah školení tak, aby vyhovoval různým situacím a profilům zaměstnanců

3 Výhody učení založeného na technologii Není třeba zdůrazňovat, že technologie přinesla, krátce se dotkneme hlavních výhod učení založeného na technologiích Snížené náklady na školení na jednom místě Snižuje náklady na cestování Navíc jsou omezené cestovní náklady na stravování a ubytování nebo většinou nula Zkrácená doba školeníTechnologie umožňuje školení absolvovat zavádění školicích programů, výdělek, který kurzy pořádají, automatizuje administrativu školení15 činností

Plánování uživatelských registrací může být spolehlivé a efektivní Snížení úsilí a času stráveného organizací a správou školení

3 Výhody učení s podporou technologií Různorodá výuková strategie umožňuje rozvoj školicích zdrojů, které osloví jednotlivce s různými preferencemi a styly učení

Interaktivity pro kinestetické studenty, podcasty pro posluchače a posluchače lze začlenit do každého školícího modulu Navíc lze na základě ti přijmout různé instruktážní strategie Simulace lze použít pro školení softwaru pro školení o bezpečnosti nebo cole lze použít příběhovou strategii a tak dále aby byly kurzy bohaté a zapojovaly všechny typy studentů Personalizované učeníWhnstructor s nimi mluví přímo Moduly a tréninkové cesty lze vytvořit tak, aby vyhovovaly zaměstnancům s různou úrovní znalostí v konkrétním předmětuNováčci mohou začít od základů, zatímco pokročilí nebo zkušení zaměstnanci se pokusí přeskočit základy testováním přejít na pokročilý letTento způsob se jednotlivci nemusí zastrašovat složitým obsahem a starší zaměstnanci se s bh nebudou nudit Taková personalizace je možná díky technologii používané v systémech řízení výukySnadný přístup k malým a středním podnikům a školitelům Jednotliví zaměstnanci mohou mít přímý přístup k diskusím s odborníky na dané téma a další spolupráce pro školitele a zaměstnance za účelem interakce a sdílení zkušeností a kihis usnadňuje rychlejší přenos znalostí, zejména když zaměstnanec vyžaduje učení se včas v práci

3 Výhody učení s podporou technologií Konzistence v kvalitě školení Online školení zajišťuje, že všichni zaměstnanci budou mít stejnou kvalitu školení, žalostné zdroje v celé organizaci, nebo ti, kteří jsou na vzdálených místech, mohou mít stejný přístup ke školicímu programu, který je poskytován v ústředí jako není závislý na jednotlivcích a je standardizován, zajišťuje konzistentní kvalitu Zaměstnanci mají kontrolu nad svým učením: V neposlední řadě mají zaměstnanci úplnou kontrolu nad svým učením, mohou si vybrat, co chtějí dělat, jak chtějí dokončit kurz a svým vlastním tempem

mají také možnost začít s jeho dokončením při cestování přes žlučové zařízení nebo krátké moduly, když si potřebují osvěžit své znalosti o aopice Jsou mistři svého učení a to je nejlepší část kreativity a tréninku s podporou technologie představivost pro začlenění technologie do učebních osnov S určitými myšlenkami a plánováním lze potřeby školení efektivně řešit pomocí kombinace technologických nástrojů, které vyhovují konkrétním požadavkům na školení nebo cílové skupině zaměstnanců, v další části uvidíme, jak lze integrovat více vzdělávacích formátů do jediné platformy který je na jedné straně pro studenty snadno dostupný a na straně druhé pomáhá manažerům sledovat pokroky studentů

4 Integrujte technologické zdroje do jediné výukové platformy, podcasty, screencastové knihy a každý z těchto výkonných funkcí a možností pro konkrétní tréninkovou situaci Ale jak mohou uživatelé využívat výhody všech zdrojů pro jedinou potřebu školení? Řekněme například, že potřebujeme poskytnout produktová školení prodejcům, kteří spravují různá území

mohli se zúčastnit jednorázového školení ve třídě, když poprvé založili organizaci. Od té doby trávili většinu času na poli a ve dnech tvrdých tržních podmínek a konkurence je pro obchodníky myslitelné zůstat mimo pole aby v takové situaci neztratili kontrolu, e-learning je dobrá volba, ale protože saleslymobile devices (m-learning) je další ideální možností. Zároveň mohou těžit ze školicích zdrojů, jako jsou videa, podcasty, diskuse na obrazovkách nebo nástroje pro spolupráci, které mohou mít přístup v době potřeby, když čelí náročné výzvě nebo situaci v zaměstnání a potřebují se ponořit do zkušeností kolegů. Jak lze tedy všechny tyto zdroje spojit pod jedinou platformou? Můžete to udělat s přizpůsobeným systémem řízení výuky Některé ze základních funkcí, které jsou vyžadovány v dnešním výukovém schématu

4 Integrujte technologické zdroje do jediné výukové platformy Výuka v učebněSpolupráce vydělávejteChatySkupinyPodcastyPoužívejteSprávu&výcvik zdrojůE-knihyZprávy Sledováníindividuálního učení již není možné spoléhat se pouze na jednu formu učení, jako je výuka ve třídě

přístup ke smíšenému učení zahrnující výuku ve třídě Výuka ve třídě e-learning, m-learning a webináře byly přijaty Funkce individuálního učení mohou být různé formáty poskytování

4

Integrace technologických zdrojů do jediné vzdělávací platformy Collaborative Learninghe lms má vestavěné funkce pro usnadnění skupinového nebo kolaborativního učení Zaměstnanci pro spolupráci listů zařízení diskusních fór, ve kterých mohou zaměstnanci iniciovat a účastnit se zaměstnanců chatu dostupné online Čtení a komentování blogů napsaných smes nebo odborníciE-mailová podpora pro položení konkrétní pochybnosti nebo otázky pomocí funkce zeptat se experta, která otevře e-mail, mezi odborníky mohou patřit nejen tl, ale i další zaměstnanci, kteří se mohou dobrovolně dobrovolně zúčastnitZískávání digitálních zdrojů je průběžné cvičení a nekončí dokončením kurzu, proto, je důležité, aby zaměstnanci měli k dispozici jednoduché možnosti, jak využít referenční knihovnu nebo výukové zdroje, které se mohou hodit jejich chytrým telefonům nebo jiným mobilním zařízením Příklady digitálních zdrojů jsou následujícíE-knihy