Domov > Článek > Volně svázaná distribuovaná architektura pro vysoce škálovatelný systém elektronického vzdělávání

Volně svázaná distribuovaná architektura pro vysoce škálovatelný systém elektronického vzdělávání

E-learning, zkušenosti a budoucnostNamísto snižování sofistikovanosti klientského softwaru a přesouvání všech možných mechanismů do (tzv. modulů) a definování způsobů komunikace mezi nimi Takový přístup řada jedinečných výhod: systém postupně a ne všechny je třeba nasazené (částečné nasazení) moduly (které poskytují klientské funkce) lze libovolně připojovat a odpojovat od systému, aniž by došlo k jeho narušení. Dále se systém škáluje od jediného klienta (bez nezávislých organizací, stovky (každý spouští vybranou sadu modulů) a tisíce různých klientů, Integrace s produkty třetích stran je také snadná a třetí strany prezentují naše řešení pomocí našeho originálního znalostního systému, vytvořeného podle architektury, jako využívaný a testovaný v rozšíření na Fakultě elektroniky, telekomunikací a informatiky Technické fakulty Gdaňska s velkým úspěchem, snížení pracovní vytížení zaměstnanců a zvýšení efektivity Výsledky testů také ukázaly následující část kapitoly, kterou popisujeme:zahrnuto v další části, po které následuje představení naší originstraction Layer (ComAL), navržené specifickyvšechny popis její architektury a stávajících modulů je poskytnut další Moduly jsou rozděleny na server a klientské moduly se speciální sekcí věnovanou simulacím. Dále uvádíme popis několika možných konfiguračních scénářů a předkládáme výsledky jejich závěrů získaných jak z teoretické analýzy nové architektury, tak z distribuovaného systému hodnocení znalostí podporovaného ComAL2 SysteÚkolem hodnocení znalostí je jedním ze základních prvků didaktického procesu

jako také první didaktické úkoly prováděné různými elektronickými výukami využívanými k podpoře didaktického procesu V současné době existuje mnoho e-learningových řešeníodule("Saka2008) Téměř jakýkoli pokročilý e-learningový nástroj nabízí, z těch faktů dospěli k závěru, že toto prozkoumalo a vhodně podpořilo díky praktickým e-learningovým produktůmNaše zkušenosti s e-learningovými systémy, jak jejich uživateli, tak konstruktéry, nás vedou k současným nástrojům pro hodnocení elektronických znalostí jsou velmi podobné a nabízejí striktně národní charakter. podporují různé klasifikace scenarintechopen

Volně propojená distribuovaná architektura pro vysoce škálovatelný systém E-LeamingVšechny tyto moduly jsou schopny fungovat jako nezávislé aplikace a podporovat plné balíčky ComAL, které jsou k nim přibaleny jako kryptograficky chráněné soubory (automaticky generují také prostřednictvím síťového připojení a iniciují shromážděné automatické výsledky Serverová část systémové distribuované databáze konfigurační informace Jeden server se skládá z databáze (nejčastěji SQL) a alespoň jednoho ze dvou modulů: modul údržby systému a modul údržby systému Yorstem odpovídá za informace správce základny je odpovědný za vytvoření architektury distribuovaného systému, mechanismy jsou povoleny pro každý odkaz Pokud ar nemůže keepmechanism to přepne dělat méně náročné, pokud je to povoleno, jinak itk as down Pak se použije jednoduchý protokol pro výběr cesty stavu spojení s mechanismy komunikační struktura funguje indexování dat mechanto distribuovaná informační základna systém ncludwide konfigurace (systémový obsah (obsah testu, pravidla hodnocení, seznamy studentů, výsledky testů a známky atd

)který zachoval konkrétní server a není replikován (nicméně nelze vytvořit), ale lze jej vyhledávat a přistupovat k němu z jakéhokoli serveru, pokud je konektivita dostatečná (Obrázek 4) OU1 Server OU2 SeOrganization 1Obr. 4 Serverová strana systému: A, Obsah B-konfigurace (replikovaný) v organizaci, akční obsah (indexovaný ontechopen

E-learning, zkušenosti a budoucnost Taková architektura umožňuje do značné míry nezávislý provoz konkrétního serveru (podpora celého systému a snadno dostupné informace uložené na různých zařízeních nebo odděleních, svoboda nezávislosti a možnost připojení a odpojení od distribuovaného systému dle libosti bez negativního dopadu na oni nebo systém (jiný bude komunikovat s klientským modulem, který musí obsahovat, je s jinými moduly, které používají moduly s konfiguračním obsahem a zpracovávají příchozí výsledky a poskytují učitelské rozhraní k systému Rozhraní učitelů umožňuje svému uživateli vytvářet balíčky testů a přiřazovat je ke konkrétní volbě dostupných testů, Takový testovací balíček obsahuje všechny informace pro konduentní adspecific klientský modul, pravidla hodnocení a další informace týkající se provádění testu (časový limit, randomizace obsahu, nahrání výsledků atd.

export systémových dat v sa, portování externích dat v XML foExistuje také možnost do systému a formátu Popsaná struktura distribuované databáze řeší důležité požadavky potřebné efektivní systém dhille celistvost celků zůstává nedotčena Snadno vyřešeno nasazením úrovně spolehlivosti a také vysokého systému, aby bylo možné data překonfigurovat cesty a jediné zdroje, které nejsou k dispozici, jsou zrcadleny jinde)na porušeNavíc navzdory všem těmto pokročilým funkcím a možným konfiguracím je nasazení nekomplikované6 Klientské modulyKlientské moduly jsou pro systém kritické, protože jsou jeho kontaktním bodem se studentem pro základní úkoly, jako je prezentace testovacího obsahu, jeho vynucování a odesílání informací zpět do systému k provedení procesu klient-klientuIclientační modul na straně serveru gradingsealab6Toto první a nejčastěji používané umožňuje znalost metody, která je velmi populární u e-learningových produktů, tento modul jsme navrhli tak, aby poskytoval funkce jedinečné mezi podobnými produktyntechopen

Volně svázaná distribuovaná architektura pro vysoce škálovatelný systém E-Leaming多確eac=」Uživatelské rozhraní modulu (Obrázek 5 – zobrazení širokého multimediálního obsahu včetně formátovaného textu, bitmapy a vektorové grafiky, zvuk vybraných z větší sady a pořadí obou qAutomatické třídění mechanismy podporují jednoduché i vícenásobné otázky v jednoduchých oblíbených metodických bodech pro odpovědi na testy Celkový výsledek testu lze normalizovat fModul se vrátí na server nebo externí mechanismy hodnocení aplikací), jako jsou: osobní údaje, ID testu, časový rámec testu, výsledky hodnocení na straně klienta všechny otázky a celková známka, jméno uživatele IP adresa atd. Konfigurace modulu učitel pro prosazení různých doplňkových charakteristik testu, jako je nutnost řešit otázky v pořadí, nedostatek schopnosti opravit již zodpovězené otázky, časový limit na celý testKromě již popsané funkčnosti byla jedna z rud využít možnosti fullComALation umožňující softwaru fungovat jako součást spravovaného systému i bez připojení k síti

Takový scénář je nejčastěji ignorován tvůrci moderních e-learningových řešení, protože zakazuje použití webového tenkého clicvery, čímž je často konečným cílem laboratorních cvičení síťová konektivita je plně schopna samostatného offline provozu podle šifrované a do jiné aplikace, jako je MS Excel Modul také dokáže detekovat dostupné připojení k síti a aktualizovat její stav získáním konfiguračních nastavení/akumulací kurzů ze serveru a nahráním výsledků testů z mezipaměti automatiPo testování tohoto modulu a více než jednom roce jeho rozsáhlého používání v reálné didaktice? Ltronment, rozhodli jsme se upgradovat jeho funkčnost na lepší podpůrnou verzi, modul může podporovat vzdálené znalostintechopen

E-learning, zkušenosti a budoucí aktivity, ale nezahrnuje žádné vyhrazené mechanismy pro daný úkol, podmínky připojení nás Posouzení znalostí ve scénáři dálkového učení je velmi obtížný úkol, například neexistuje žádná záruka, že test promarní ano jednou zakázali, že otázky byly před testem neznámé, atd. navrhovaná řešení pro monitorování a podobná, obtížná a nákladná řešení), ale kterékoli z nich lze obejít a údržbu lze označit za problematickou „přinejlepším V této situaci jsme se rozhodli otestovat řadu nových přístupů k problém prosazování testovacích podmínek ve scénáři dálkového učení, ale žádný z nich neposkytuje záruky - pouze na ochranu proti většině běžných nebo učitelů základní prvky komunikace na dálku by měly být výše uvedené informace a výsledky je třeba chránit před neoprávněným3 Ověření identity uživatele - měl by existovat nějaký způsob, jak ověřit identita osoby Funkce bezpečného úložiště, Bezpečné komunikační mechanismy byly zahrnuty do ComA od začátku asnmon požadavek na e-learningové systémy

Nové postupy zabezpečeného úložiště mohou uživatelům zabránit v získání neoprávněné ochrany dat lokálního modulu proti vícenásobným testům provedeným zálohováním a obnovením modulů, kteří se rozhodli použít analýzu dynamiky stisku kláves (Sungzoon C et al, 2000) – metodu identifikace založenou na měření vztahů mezi stisky kláves Tato metoda je použito během u (asi 100 testů), metoda více než 90 % efektivních uživatelů s osobním charakterem Požadovaná identifikační data (nezbytná pro trénování základní neuronové sítě) byla shromážděna během předchozí třídy. Výsledkem je, že máme k dispozici jeden z nejpokročilejších (kromě adaptivních výběrových testů ) produkty pro testování znalostí využívající vybranou testovací metodu, která může fungovat s integrovanou funkčností ComAL a speciálními podpůrnými mechanismy pro vzdálené hodnocení znalostí.

osely-Tied distribuovaná architektura pro vysoce škálovatelný systém E-Leaming62 Modul hodnocení v reálném čase Modul hodnocení v reálném čase podporuje klasický teoretický anderface, který mu umožňuje hodnotit studenty během takového hlavního prvku tenkého rozhraní (obrázek předvídající v číslech cus a úkolů 6

Modul hodnocení v reálném čase jakýchkoliv mechanismů podporovaných ComAL, včetně offline souborů Fortalry test před třídou, jejich seznam, zobrazí se další informace, jako je jejich číslo místa a stupeň vstupního testu Samozřejmě lze také použít takový seznam (jako např. dedikovaný systémový modul načtení nebo seznam připravený učitelem) a poskytnutý modulu serverem automaticky všechny části ze seznamu uživatelů, modul může také vzít v úvahu různé bodové váhy pro různé úkoly a takové informace získá modul stejným způsobem jako seznamTento modulebehelp pro učitele, protože má k dispozici kompletní informace o studentech, včetně jména, místa, a pokud je vstupní tesway, zná vstupní úroveň teoretických znalostí svých studentů a může podle toho přiřadit svou pozornost Také studenti postupují během proudu snadno sledovat a nahrát na systémový server prostřednictvím libovolného transportu ComAL63, Real-time graf Gdaňské technologické univerzity prokázaly velkou užitečnost real-time gradingmo e bylo suenarios, včetně přednášek, jak teoretických, tak laboratorních schopností snadno hodnotit aktivitu studentů, aniž by došlo k přerušení toku přednáška/cvičení (na příklad) je skvělá nejotevřenější technologie

E-learning, zkušenosti a budoucnost pro spouštění plných bmapových aplikací a vybavený standardními mutacemi a opularitou mobilních telefonů založených na Symbianu podporuje všechny dostupné typy konzolí pro telefony: standardní telefonní klávesnice, plná klávesnice a dotyková obrazovka využívá modely imunizace online a offline) Coth použití wifi , GPRS/ EDGEBluetooth Je také schopen přenášet soubory offline komunikace ComAL prostřednictvím informací IrDanges se systémem v reálném čase, zatímco offline režim umožňuje učiteli stahovat/nahrávat informační balíčky na vyžádání podle známek, což se ukázalo jako efektivní v případě velkého počtu studentů namísto označení jejich seznamu (číslo xrow/číslo židle" formát, číslo úkolu a Modul mu poskytne identitu studenta a informace o něm. Pomocí tohoto modulu je nejobtížnějším prvkem hodnocení v reálném čase získání místa, které daný student zaujímá, pomoci s tím, že v současné době vyvíjí a testuje dvě různá řešení, obě využívající laboratoře, využívá Bluetooth rozhraní Itt v studmputerech, Hardwarová adresa Bluetooth rozhraní s nejsilnějším signálem je pak kontrolována s az takových adres, aby se získalo vnější číslo (číslo místa)

V praxi to znamená, že vše, co musí učitel udělat, je přiblížit se ke studentovi místo ručního zadávání D modul zobrazí informace o studentovi poté, co bude klasifikován pro větší prostředí (režim fecture hallsnlynline Na rozdíl od řešení založeného na zubech popsaného výše, záleží na WiFi acoints (AP) a jejich schopnost měřit signál wiFicaent Náš test prokázal, že se 3-4 AP (použili jsme Cisco Aironet 1100 APssibleinpoint umístění bezdrátového klienta s asi 5 mufficientem k identifikaci konkrétního místa v hale, ale modul využívá tyto informace v seznamu možných ID místa, které poskytuje učiteli, aby si mohl vybrat z gurace požadované infrastruktury: Bluetooth rozhraní by měla být stejného typu nebo alespoň vysílat s podobným výkonem, musí být tam, kde nebudou přenášet tenké formace), tabulka hardwarových adres Bluetooth a jejich odpovídajících ID míst jako tabulka umožňující translntechopen

osely-Tied distribuovaná architektura pro vysoce škálovatelný systém E-Leaming64 Automatické hodnocení založené na skriptech fiofInerifyimple scriptskontrola konektivity, statistiky (jako je propustnost, chybovost, zpoždění atd.), monitorování dostupnosti služeb (jako je například HTTP, FTP, dnS, nebo dokonce dálkové ovladače, abychom zkontrolovali správnost studentů a pomohli jim řešit jejich problémy s užitečností takových nástrojů, rozhodli jsme se je integrovat se systémem Obtížnost tohoto úkolu pramení z vícedostupných enginů, dalších požadovaných knihoven atdcrits a pms podporovaných základním operačním systémem a poté modul captdhe získá konfiguraci ze systémového serveru (prostřednictvím ComAL) nebo ze souboru localXML Učitel může nakonfigurovat, jaké programy a skripty se mají spouštět, jak často je propustnost sítě přes systém nakonfigurovaný studentem Pokud je určitá prahová hodnota, označte pod tímto prahem úlohu 5, ale zde je úkol 5 označující připojení jako dokončený v 50 % Mnoho programů a skriptů lze použít k ověření jediného úkolu, který vytváří složitý a podrobně zřetězený s podmínkami OR/ANDUčte hierarchický gI\task – například: Dokončení úkolu 6 je kontrolováno, dokud není úkol 5 označeno jako dokončené"

Zabraňuje zbytečným kontrolám a možným "falešným pozitivním výsledkům" tím, že umožňuje učiteli jasně specifikovat okamžik, kdy úkol začíná, a/nebo správnou počáteční konfiguraci Testovací dnt sítí frameworků laborathding mnoha pracovních postupů učitelů análních studentů a připravuje vážený a testovaný modul konfiguraceAvšak jako výsledek testovacího nasazení jsme se rozhodli označit automaticky přiřazené stupně úloh v systémové databázi jako takové, pro volitelné ověření a potvrzení učitelem7 Moduly klienta založené na simulaci v didaktice (Chwif, L & BarrettChiaming Y, Wu-Jeng L,, 2003) a 2002) - d klasické výukové aktivity (Lainema T Nurmi s2006) (Henning K et al, 2005) Jsou vhodné pro různé úkoly: simulátory věnující se podrobnému modelování fyzikálních procesů (často (např.: letecké simulátory) a velké množství dalšíchproduktůV naší práci na Gdaňské technologické univerzitě nacházíme simulaci jako efektivní nástroj v archových i didaktických úlohách Její užitečnost ve výzkumu počítačových sítí je zřejmántechopen

Na základě tohoto požadavku jsme se rozhodli rozšířit ComAL o schopnost velmi jednoduchého SNMIlavers ve standardizované podobě všech inter-modunicastknowledgent systému, což našemu systému umožní fungovat jako říditelný5 Architektura systému, která je rozdělena do dvou základních skupin: klientské a serClient moduly přímo interagují se studentem nebo učitelem během didaktiky zodpovědní za poskytování většiny funkčnosti systému v souladu s aktuálními výsledky ohany klientské moduly poskytující různé typy hodnocení znalostí nebo podpůrné funkce - jejich design a funkčnost je popsána v následujících částechntechopen